"Powiaty są zbędne stwierdził prezydent"

Śladem naszych publikacji

Artykuł po takim tytułem ukazał się w nr 41 Gazety Starachowickiej. Komentarz do niego przesłał nam członek Zarządu Powiatu, Andrzej Sendecki. A poszło o finansowanie zimowego utrzymania chodników przy powiatowych drogach.

Czy Rada Miejska może podjąć uchwałę o likwidacji Powiatu? - zadaje pytanie w przesłanym GAZECIE piśmie A. Sendecki i odpowiada:

"Może. Należy się liczyć się jednak z tym, że wojewoda w trybie nadzoru prawnego uchyli taką uchwałę, jako niezgodną z prawem. Pan prezydent zdaje się o tym wiedzieć. Tak wynika z cytowanej wypowiedzi podczas sesji Rady Miejskiej. Pytanie następne, które przychodzi na myśl jest następujące: w jakim celu radni Rady Miejskiej, podczas sesji wygłaszają tezy, które wykraczają poza granice możliwości ich realizacji? Chyba, żeby zwiększyć poczytność lokalnych czasopism. Natomiast z tymi 20 tys. zł sprawa ma się następująco. Udzielenie pomocy finansowej innej jednostce samorządowej następuje po uprzednim wniosku (wystąpieniu pisemnym) o taką pomoc i zawarciu stosownej umowy lub porozumienia. Powiat o taką "pomoc" w roku 2017 nie występował. Stąd też nasza obawa, czy służby prawne wojewody nie uchylą takiej uchwały, skoro nie poprzedza jej umowa (lub porozumienie) umożliwiające potwierdzenie prawidłowości spożytkowania tej kwoty i zgodności z celem na jaki była przez Radę Miejską przeznaczona. Ustawa z dnia 13.09.1998 o utrzymaniu czystości i porządku wgminach oraz orzecznictwo w ww. sprawie, zarówno w Sądzie Rejonowym w Starachowicach jak też w Sądzie Okręgowym w Kielcach, a także stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, jasno określają obowiązki poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w rozważanej kwestii. Zatem uchwała Rady Miejskiej nie jest podejmowana tylko dlatego, że "ten Powiat jest taki niedobry", lecz dlatego, że zarówno organy uchwałodawcze, jak i wykonawcze miasta zamierzają wyręczyć właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż spornych chodników. Gdyby nasi sympatyczni radni miejscy uważnie wczytali się w cytowaną wyżej ustawę, zapewne dostrzegliby też i to, że mają prawo nałożyć na wspomnianych "właścicieli nieruchomości" opłatę za przejęte obowiązki w zakresie utrzymania czystości. Więcej! Wiemy, że radni miejscy to wiedzą. Ale jesteśmy też przekonani, że w sezonie zimowym 2017/2018 uchwały takiej Rada Miejska rozpatrywać nie będzie. Wolą dać do zrozumienia, że za ten wydatek z budżetu miasta winien jest Powiat. A przecież w głębi swojego jestestwa wcale tak nie myślą. W jakim to wewnętrznym rozdarciu musi pełnić swoją misję radny. Współczujemy. My też radni."

Andrzej Sendecki

Członek Zarządu Powiatu Starachowickiego

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ