Podwójne święto w Związku Niewidomych

Święto Białej Laski

W numerze

Podwójne święto w Związku Niewidomych

Święto Białej Laski

 

Osoby niewidome i słabowidzące spotkały się Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach, by świętować Międzynarodowy Dzień Białej Laski. W tym roku obchody połączono z jubileuszem Izabeli Wałęgi, która od dziesięciu lat szefuje związkowi w naszym powiecie. 

Ten dzień obchodzony jest przez osoby niewidome i słabowidzące bardzo uroczyście. To możliwość spotkania się, rozmów, a przede wszystkim integracji. Międzynarodowy Dzień Białej Laski obchodzony jest corocznie 15 października. W tym roku, członkowie Polskiego Związku Niewidomych w Starachowicach spotkali się w piątek, 13 października.

W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 pojawili się przedstawiciele władz powiatowych, miejskich i wojewódzkich: starosta Danuta Krępa, prezydent Marek Materek, dyrektor biura wojewody Agata Gałka - Bernacka, Jadwiga Dróżdż dyrektor Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, pracownicy instytucji związanych ze sprawami osób niepełnosprawnych, a także władze i członkowie Związku Niewidomych z naszego województwa oraz zaprzyjaźnione ze PZN osoby. Goście życzyli wszystkim osobom stowarzyszonym w związku niewidomych wytrwałości w pokonywaniu trudów dnia codziennego i dziękowali prezes Izabeli Wałędze za pracę włożoną w walkę o prawa osób niepełnosprawnych.

Jak co roku wręczono odznaczenia "Przyjaciela Niewidomych". W tym roku Polski Związek Niewidomych ze Starachowic uhonorował nimi Ewę Latałę - doradcę ds. osób niepełnosprawnych PCPR w Starachowicach i Małgorzatę Parszewską z Zespołu ds. Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Starachowicach.

Młodzież z ZSZ nr 1 przygotowała krótki występ oraz poczęstunek dla wszystkich zgromadzonych gości.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ