Kto oceniał prezydencką działalność?

Radny pytał o ankietę na zlecenie urzędu

W numerze

Kto oceniał prezydencką działalność?

Radny pytał o ankietę na zlecenie urzędu

 

"Przeprowadzenie wywiadu ankieterskiego pośród mieszkańców Starachowic na temat działalności prezydenta miasta oraz opracowanie raportu podsumowującego badania" - takie zlecenie z Urzędu Miejskiego w Starachowicach otrzymała kielecka firma. Bardzo zainteresowały radnego Sylwestra Kwietnia.

Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Starachowicach zleciło wykonanie ankiety wśród mieszkańców Starachowic na temat pracy prezydenta Marka Materka. Urząd zapłacił za to kieleckiej firmie 1845 złotych.

- Proszę o informację, w jaki sposób dokonano wyboru realizującego to zadanie oraz do jakich celów ma służyć przeprowadzona ankieta. Także o udostępnienie raportu podsumowującego badania - wnioskował na sesji radny Sylwester Kwiecień.

Prezydent na odpowiedź radnemu ma dwa tygodnie, wiec o komentarz zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego.

- Podczas prowadzonych badań oceniano 6 wybranych obszarów funkcjonowania miasta tj; rozwój gospodarczy, rozwój infrastruktury drogowej, poprawę estetyki miejskiej, rozwój społeczno-kulturalny, politykę edukacyjną oraz poziom bezpieczeństwa w mieście - poinformowała Iwona Ogrodowska, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Co dał ten sondaż?

- Jak wynika z przeprowadzonych ankiet, starachowiczanie pozytywnie oceniają rozwój społeczno-kulturalny miasta, dostrzegają poprawę w zakresie ogólnej estetyki miejskiej. Negatywne oceny ze strony mieszkańców dotyczyły stanu infrastruktury drogowej oraz poziomu bezpieczeństwa. Jako rzeczy priorytetowe, które zdaniem mieszkańców powinny być realizowane w najbliższej przyszłości, wskazano wymienioną już poprawę bezpieczeństwa i poprawę nawierzchni dróg i chodników. Starachowiczanie jako pilne potrzeby, wskazali dalsze działania związane z poprawą estetyki miasta tj. wygląd bloków i budynków, poprawę zieleni miejskiej, czystości zbiorników wodnych, poprawę ogólnej czystości miasta itp. Ciekawostką jest fakt, że działania te były częściej wskazywane przez ankietowanych jako istotne dla miasta niż np. poszukiwanie nowych inwestorów i tworzenie nowych miejsc pracy - dodaje Iwona Ogrodowska.

Czy był to rzeczywiście konieczny wydatek?

- Przeprowadzenie tego typu badań wśród społeczności lokalnej jest powszechną praktyką stosowaną przez samorządy innych miast. Coraz częściej władze, nie czekając na weryfikację oceny swojej pracy przez mieszkańców podczas wyborów samorządowych, w trakcie trwania kadencji, zlecają przeprowadzenie stosownych badań opinii publicznej profesjonalnym firmom. Badanie opinii mieszkańców przeprowadzono metodą bezpośredniego anonimowego wywiadu ankieterskiego - zapewnia rzecznik magistratu.

Sposób wyboru firmy wykonującej badanie?

- Badanie przeprowadził Ośrodek Badawczy Dobra Opinia z Kielc, który zgłosił się do Urzędu Miejskiego w Starachowicach z propozycją przeprowadzenia tego typu ankiet. Po przeanalizowaniu złożonej oferty oraz przeprowadzeniu oceny dorobku firmy, która na rynku regionalnym i ogólnopolskim funkcjonuje od 2013 roku, zdecydowano o jej wyborze uznając za solidnego i rzetelnego wykonawcę zlecenia - powiedziała rzecznik Iwona Ogrodowska.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ