reklama

"Porządkowanie świata, czyli fascynująca historia normalizacji"

ZSZ nr 2

W numerze

"Porządkowanie świata, czyli fascynująca historia normalizacji"

ZSZ nr 2

Konferencję w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 poprowadzili członkowie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie. Miała na celu przedstawienie młodzieży istotę norm i normowania oraz korzyści, jakie płyną z ich stosowania, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i klientów.

Normy są dokumentami, które określają sposoby postępowania lub cechy charakterystyczne wyrobów, usług i procesów. Najbardziej znanymi w naszym kraju są normy polskie - PN, a wyróżniamy również normy branżowe -NB i zakładowe -NZ. Dostosowuje się do norm międzynarodowych - ISO w celu ujednolicenia i standaryzacji, aby umożliwić współpracę między krajami.

Uczniowie poznali więc 29 września br. specyfikę powstawania norm, ich charakterystyczne cechy i funkcję, jaką pełnią na rynku krajowym i zagranicznym. Doktor Zygmunt Niechoda z PKN podkreślił rolę normalizacji w szkolnictwie, gdyż prędzej, czy później absolwenci spotykają się z nią, jako pracownicy firm, urzędnicy administracji państwowej, czy konsumenci. Zwrócił również uwagę na to, że polscy pracownicy, którzy znają się na zastosowaniu norm, szybko znajdują pracę za granicą. Młodzież z wielkim zainteresowaniem słuchała wykładu pt."Porządkowanie świata, czyli fascynująca historia normalizacji", tym bardziej że prowadzący w sposób ciekawy przedstawił temat, nawiązując do wielu praktycznych przykładów.

- Nasza szkoła jest szkołą techniczną. Dlatego mam świadomość znaczenia normalizacji w życiu codziennym, a przede wszystkim w pracy zawodowej naszych obecnych i przyszłych absolwentów. Młodzież dowiedziała się, co to jest efekt synergii, który ma miejsce również w budownictwie i już wie, że 2+2 może równać się 5 - mówi Edyta Lubieniecka z ZSZ nr 2, organizatorka konferencji.

O VI ogólnopolskim konkursie "Normalizacja i ja" ph. "Normy w ochronie środowiska", adresowanym do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, uczniowie dowiedzieli się od kolejnego gościa z PKN, Pawła Górskiego. Życzymy pomyślnego startu.

(K. K.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ