reklama

Odpytali nauczycieli

Szkoła Podstawowa nr 1

W numerze

Odpytali nauczycieli

Szkoła Podstawowa nr 1

 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia był w Szkole Podstawowej nr 1 czasem nauki przez zabawę.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (WMTD ang. World Multiplication Table Day) jest akcją edukacyjną, odbywającą się corocznie w ostatni piątek września. Szkoły ze wszystkich stron świata organizują dzień nauki matematyki w formie zabawy. Akcja daje dzieciom możliwość utrwalenia i przypomnienia tabliczki mnożenia, a dorośli mogą wykazać się umiejętnością szybkiego mnożenia trudnych przypadków, tym samym dając przykład najmłodszym.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Kochanowskiego po raz czwarty obchodzono ŚDTM. Tego dnia role się odwróciły, uczniowie mogli przepytywać nauczycieli. Przeprowadzano krótkie egzaminy, aby sprawdzić umiejętność rachowania uczniów i nauczycieli. Wszyscy, którzy pomyślnie zdali egzamin, zostali nagrodzeni odznaką "Ekspert Tabliczki Mnożenia".

(K. K.)

 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia był w Szkole Podstawowej nr 1 czasem nauki przez zabawę.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (WMTD ang. World Multiplication Table Day) jest akcją edukacyjną, odbywającą się corocznie w ostatni piątek września. Szkoły ze wszystkich stron świata organizują dzień nauki matematyki w formie zabawy. Akcja daje dzieciom możliwość utrwalenia i przypomnienia tabliczki mnożenia, a dorośli mogą wykazać się umiejętnością szybkiego mnożenia trudnych przypadków, tym samym dając przykład najmłodszym.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Kochanowskiego po raz czwarty obchodzono ŚDTM. Tego dnia role się odwróciły, uczniowie mogli przepytywać nauczycieli. Przeprowadzano krótkie egzaminy, aby sprawdzić umiejętność rachowania uczniów i nauczycieli. Wszyscy, którzy pomyślnie zdali egzamin, zostali nagrodzeni odznaką "Ekspert Tabliczki Mnożenia".

(K. K.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ