Samorządy stawiają na przedsiębiorstwa społeczne

Informator UM

Samorządy stawiają na przedsiębiorstwa społeczne

Wójt Gminy Radoszyce Michał Pękala oraz prezes Spółdzielni Socjalnej w Radoszycach Grzegorz Pakuła gościli w Starachowicach. O rozwoju spółdzielni socjalnych z gośćmi z Radoszyc rozmawiali prezydent miasta Marek Materek oraz Jarosław Warszawa - prezes Spółdzielni Socjalnej "Starachowiczanka".

- Wymieniliśmy się informacjami i doświadczeniami. Nasze gminy w województwie należą do pierwszych samorządów, które do życia powołały Spółdzielnie Socjalne. - poinformował prezydent Marek Materek.

Gmina Radoszyce w ubiegłym roku do spółki z gminami Słupia Konecka i Ruda Maleniecka powoła do życia spółdzielnię socjalną, cel to skuteczna aktywizacja osób bezrobotnych, a przy tym wykonywanie prac porządkowych na rzecz gmin. To na początek, bo plany dotyczą rozszerzenia działalności i zatrudnienia coraz większej liczby osób bezrobotnych.

Podobne plany ma działająca od sierpnia br. Spółdzielnia Socjalna "Starachowiczanka". Na początku działalności do obowiązków pracowników spółdzielni należy m.in. utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych komunikacji miejskiej, w tym opróżnianie koszy i dbanie o estetyczny wygląd wiat przystankowych. Od nowego roku do zadań spółdzielni należeć będzie także administrowanie nowym cmentarzem komunalnym na os. Bugaj.

Włodarze obydwu gmin zapowiadają dalszy rozwój uruchomionych przedsiębiorstw społecznych, co ich zdaniem gwarantuje nie tylko walkę z problemem bezrobocia, ale także zapewnia skuteczny sposób realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej przy jednoczesnym oszczędzaniu publicznych funduszy.

Pomocne w rozwoju spółdzielni socjalnych mają być natomiast fundusze zewnętrze o których pozyskanie samorządowcy zamierzają czynić starania już od nowego roku.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ