"Szlakowisko" zmienia się na lepsze

Informator UM

"Szlakowisko" zmienia się na lepsze

Trwają prace przy ul. Na Szlakowisku. Teren został uporządkowany, a znajdująca się tam hałda, która powstawała przez lata z wylewanego żużla, odpowiednio wyeksponowana. Nawiązując do historii tego miejsca, zaplanowano ustawienie wagonu kolejki, która przez lata wywoziła szlakę z Wielkiego Pieca, eksponatu użyczy Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

Do prac porządkowych przystąpiono wczesną wiosną, najpierw z terenu Parku Miejskiego, zlokalizowanego od strony ul. Na Szlakowisku, wywieziono gromadzone przez lata śmieci. Następnie pracownicy porządkujący teren wycieli tzw. samosiejki oraz uschnięte i chore drzewa. Kolejny etap prac obejmował wyrównanie terenu znajdującego się u podnóża hałdy i ustawienie 4 grilli stalowych oraz 4 stołów betonowych. Na górze hałdy i przy ścieżkach spacerowych na terenie pobliskiego lasu ustawiono 20 ławek oraz 30 koszy na śmieci.

- W tym roku, w ramach inwestycji wykonaliśmy oświetlenie terenu, podświetliliśmy samą hałdę szlaki. Obecnie trwają prace związane z usytuowaniem tu wagonika, jakimi przez lata wywożono szlakę z Wielkiego Pieca. To dzieje się dzięki współpracy Gminy Starachowice z Muzeum Przyrody i Techniki. Planuję, aby takich elementów małej architektury, odsyłających do miejsc ważnych w historii naszego miasta było jak najwięcej - informuje prezydent miasta Marek Materek

Na placu rekreacyjnym zamontowana została plansza służąca do gry "w klasy". Elementy gry wykonane są z prefabrykowanej masy termoplastycznej.

- W ramach prac powstała tu siłownia plenerowa, wybrana przez mieszkańców w ramach ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. W październiku wykonana zostanie podbudowa pod urządzenia. Na prośbę mieszkańców usunęliśmy wiatę znajdującą się przy scenie, która szpeciła ten teren. W przyszłym roku wykonamy prace związane z renowacją podestu z myślą o organizacji imprez plenerowych. Święto Wojska Polskiego, które zorganizowaliśmy na placu przy ul. Na Szlakowisku cieszyło się dużą popularnością wśród starachowiczan. Pokazuje to, że plac Na Szlakowisku był, jest i pewnie będzie miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców naszego miasta - dodaje prezydent.

W ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy wybrali w głosowaniu do realizacji w roku 2018 inwestycję pn.: "Bezpieczna rekreacja - powstanie parku linowego wraz z przejściem dla pieszych Na Szlakowisku (II etap)". Dodatkowo w trakcie realizacji jest budowa drogi wewnętrznej przy Przedszkolu Miejskim nr 15, biegnącej od ul. Na Szlakowisku do granicy terenu Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

- Kończymy prace związane z przebudową drogi wewnętrznej zlokalizowanej przy Przedszkolu Miejskim nr 15. Inwestycja ta wykonywana jest za kwotę 138 tys. zł przez firmę Drogmar. W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa i chodnik z betonowej kostki brukowej. Firma zrealizować umowę powinna do końca października, jednak wszystko wskazuje na to, że prace uda się zakończyć wcześniej. To bardzo cieszy, myślę, że również mieszkańców oraz osoby dowożące swoje dzieci do przedszkola. Dziękuję radnemu Tomaszowi Walendziakowi za zaangażowanie w realizację tego przedsięwzięcia - mówi prezydent Marek Materek

Remont wymienionej drogi ma na celu również, poprzez zastosowanie odpowiednich instalacji, rozwiązanie problemu zalegających na tym terenie wód opadowych.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ