15 wniosków radnego Janusa

Budżet Wąchocka `2018

 

Rada Gminy powinna uchwalić budżet do końca roku poprzedzającego rok budżetowy,. Nastał więc czas jego opracowywania. Chce mieć w tym duży udział radny miejski z Wąchocka Robert Janus, który już opublikował propozycje zadań inwestycyjnych na nowy rok.

Radny Janus zaproponował aż 15 zadań inwestycyjnych. Wnioskuje o remonty ulic: Krzemienica, Tychowskiej, Krętej, Spornej, Skalistej, Wesołej, Powstańców, Ogrodowej oraz Lipowej od DK42 z wykonaniem ich nawierzchni. Także o opracowanie dokumentacji budowy ulicy Hutniczej. Wśród postulatów radnego są także: wykonanie dodatkowego oświetlenia w Hali Sportowej w Wąchocku. wymiana na ulicy Nadrzecznej opraw oświetleniowych na oprawy LED, budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od ulicy Radomskiej do ulicy Szydłowieckiej, również budowa chodnika od przejazdu kolejowego na ul. Torowej do zbiornika oraz osiedlowych placów zabaw przy ul. Torowej, Radomskiej, Tysiąclecia i Nadrzecznej.Ile z tych projektów trafi ostatecznie do budżetu? Decyzja o przyszłorocznym planie finansowym miasta i gminy Wąchock zapadnie na grudniowej sesji Rady Miejskiej.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ