reklama

Z myślą o poprawie bezpieczeństwa

Mirzec

Z myślą o poprawie bezpieczeństwa

Z inicjatywy komendanta powiatowego policji w Starachowicach, przy współpracy z wójtem gminy Mirosławem Sewerynem, w Mircu odbyła się debata społeczna "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ".

W mirzeckiej debacie uczestniczyli przedstawiciele KPP w Starachowicach: zastępca komendanta powiatowego, mł. insp. Dariusz Furtak, naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Aleksy Hamera, specjalistka ds. profilaktyki społecznej, st. sierż. Anna Kroner i mirzeccy dzielnicowi: aspirant Marcin Markowski oraz st. aspirant Mariusz Dujka. Spotkali się z licznie przybyłymi mieszkańcami gminy Mirzec, wśród których znaleźli się: sołtysi, radni, dyrektorzy szkół, nauczyciele, strażacy, członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Mirzec, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum. Władze gminy reprezentował wójt Mirosław Seweryn i wiceprzewodniczący Rady Gminy w Mircu - Jan Zawisza.

Ideą debaty było wysłuchanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców gminy Mirzec w zakresie bezpieczeństwa, a także zapoznanie się z najnowszymi mobilnymi instrumentami wspierającymi bezpieczeństwo obywateli. Podinspektor Aleksy Hamera, w formie prezentacji multimedialnej, omówił aplikację "Moja Komenda – Dzielnicowy bliżej nas" oraz informatyczną "Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa", jako mobilne narzędzie do kontaktu z policją. Przedstawiono również działania na terenie powiatu starachowickiego z zakresu profilaktyki społecznej.

Aplikacja "Moja komenda", po bezpłatnym zainstalowaniu w telefonie komórkowym, ułatwia zlokalizowanie komend i komisariatów policji. Dzięki niej można w prosty sposób odnaleźć najbliższą jednostkę, a następnie sprawdzić, jak najszybciej do niej trafić. Wspomniana "Krajowa Mapa Zagrożeń bezpieczeństwa" pozwala natomiast wskazać niebezpieczeństwo za pośrednictwem on-line z dostępnych 25 rodzajów różnych zagrożeń.

Kluczowym punktem debat była dyskusja z uczestnikami spotkania. Mieszkańcy gminy Mirzec przedstawiali swoje uwagi i przemyślenia, dodatkowo wskazywali miejsca będące w ich ocenie niebezpieczne (np. droga wojewódzka nr 744). Zebrane z debaty informacje i uwagi umożliwią lepszą diagnozę bieżącego stanu bezpieczeństwa i jego poprawę.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ