Miasto dostało miliony na zieleń

W numerze

Miasto dostało miliony na zieleń

Wsparcie pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i przekazane jest na realizację projektu "Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach".

Prace w ramach projektu, na który dostaliśmy ponad 4 mln zł, mają obejmować odnowę szaty roślinnej, nowe nasadzenia roślinności niskiej i wysokiej, utworzenie miejsc wypoczynku, eliminację zjawiska miejskiej wyspy ciepła oraz zjawiska osuwisk, a ponadto tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej oraz przywrócenie dawnej świetności zaniedbanym terenom zielonym. Całościowo modernizacja ma dotyczyć blisko 7,8 ha powierzchni miasta. Zadanie będzie realizowane na terenach: na skarpie pomiędzy os. Wierzbowa a os. Trzech Krzyży, powierzchnia do zagospodarowania 3,3 ha (planowany koszt 2,1 mln zł), na os. Majówka, wzdłuż al. Armii Krajowej i ul. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Partyzantów, powierzchnia do zagospodarowania 1,3 ha (planowany koszt 828 tys zł), przy ul. Iłżeckiej, teren od południa graniczący z torem kolei wąskotorowej, w pobliżu targowicy, powierzchnia do zagospodarowania 0,6 ha (planowany koszt 323 tys zł). Również w otoczeniu Starachowickiego Centrum Kultury (1,1 ha a planowany koszt 722 tys zł), pomiędzy al. Armii Krajowej, ul. Stanisława Staszica i ul. Kopalnianą, powierzchnia do zagospodarowania 1,16 ha (planowany koszt 712 tys. zł).

- Całkowita wartość projektu to 4,7 mln. zł. W tym roku jeszcze będziemy chcieli wybrać wykonawcę dokumentacji, natomiast w roku przyszłym ruszyć z realizacją tego przedsięwzięcia - poinformował prezydent miasta Marek Materek.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ