Koncepcja zmiany ruchu gotowa do końca roku

Starachowice Dolne

Na okładce

Koncepcja zmiany ruchu gotowa do końca roku

Starachowice Dolne

 

Ulica Radomska znajduje się w ciągu dróg powiatowych, opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej układu drogowego w Starachowicach Dolnych władze powiatu zleciły w ubiegłym roku. W jej tworzeniu uczestniczą także pracownicy Urzędu Miejskiego. Ma być gotowa do końca bieżącego roku. Planowane jest również uzyskanie decyzji środowiskowej.

Kolejne spotkanie w sprawie koncepcji odbyło się 5 października w Starostwie Powiatowym, z udziałem gdańskich projektantów: Tomasza Stawarza i Krzysztofa Wąchalskiego, którzy przygotowują program funkcjonalno – użytkowy i studium wykonalności tej inwestycji.

- Podczas czwartkowego spotkania omówiono aspekty drogowe oraz konstrukcyjne, które w przypadku lokalizacji serca starachowickiej rewitalizacji, a także bliskości Muzeum Przyrody i Techniki mają również istotne znaczenie estetyczne i wizerunkowe - informuje prezydent miasta Marek Materek.

Dyskutowano różne warianty obiektu mostowego, jaki ma powstać nad torami kolejowymi przy wjeździe do miasta. Głównym celem tego zadania, jak podkreślali: wicestarosta Marek Pawłowski i członek Zarządu Powiatu, Andrzej Sendecki, ma być rozładowanie korków w tej części Starachowic.

- Na podstawie przygotowanej przez gdańską firmę koncepcji układu drogowego, architekt miasta przygotował grafikę uwzględniającą zagospodarowanie Starachowic Dolnych wraz z placem dworcowym i nadbrzeżem Pasternika z restauracją. Jest na niej zawarta również propozycja zmiany lokalizacji peronów przy placu dworcowym, które mogłyby być przeniesione w ramach planowanej modernizacji linii kolejowej - mówi prezydent miasta.

Istotnym wkładem gminy w realizację tego przedsięwzięcia, jak podkreśla prezydent, będzie udostępnienie własnych nieruchomości, przez które ma przebiegać nowa trasa. O dofinansowanie tego kosztownego rozwiązania komunikacyjnego samorządowcy planują ubiegać się w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz w Polskich Kolejach Państwowych.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ