Zakończono budowę cmentarza

Na osiedlu Bugaj

Informator UM

Zakończono budowę cmentarza

Na osiedlu Bugaj

 

Dobiegły końca prace przy rozbudowie cmentarza komunalnego w Starachowicach. W zaplanowanym na ten rok, pierwszym etapie inwestycji powstało 6 sektorów w nich 1178 grobów oraz 420 miejsc na urny w kolumbarium. 

- Zakończyliśmy pierwszy etap prac związany z rozbudową cmentarza komunalnego - informuje prezydent miasta Marek Materek. – Gmina Starachowice, aby możliwa była realizacja tego przedsięwzięcia, wydzierżawiła od Lasów Państwowych działkę o powierzchni blisko 3 hektarów. Wykonawcą prac był Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Łukasza Misztala ze Starachowic, współpraca układała się bardzo dobrze. Prace wykonane zostały w terminie, pomimo wielu utrudnień, na jakie w tym terenie natrafiono. Prace rozpoczęto od wycięcia drzew, i to wykonały Lasy Państwowe. Następnie usunięto karpiny i przygotowano teren pod inwestycję. W ramach przedsięwzięcia przygotowano ponad tysiąc miejsc pochówku, wybudowano kolumbarium, drogę, chodniki z betonowej kostki brukowej, odwodnienie terenu, wodociąg, oświetlenie, zasadzono zieleń, pojawiły się elementy małej architektury, ławki, kosze, aby ten teren wyglądał estetycznie. Czekamy jeszcze na odbiór inwestycji przez nadzór budowlany.

Pierwszy etap prac obejmował realizację inwestycji na powierzchni około 50 procent terenu dzierżawionego od Lasów Państwowych. Rozbudowa nawiązywała do dotychczasowego układu cmentarza, podział na sektory pochówkowe został utrzymany. Prace przebiegały sprawnie i zgodnie z harmonogramem.

W wizytacji inwestycji uczestniczyli wykonawcy przedsięwzięcia.

- Mamy nadzieję, że społeczność miasta będzie zadowolona z wykonanej inwestycji. Cieszę się, że mogliśmy uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, nowością była budowa kolumbarium - mówi Łukasz Misztal, szef Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych.

- Będzie to godne miejsce pochówku, a osoby, które będą tu odwiedzać groby swoich bliskich będą mieć miejsce, aby posiedzieć, powspominać - dodał Adam Węgrzecki, wykonawca inwestycji.

W kolumbarium wydzielono też miejsce pochówku dzieci nienarodzonych. Koszt prac budowlanych zrealizowanych w 2017 r. to 1 mln 750 tys. zł (całość to 2 mln 870 tys. zł).

Od nowego roku, jak poinformował prezydent, zarządzaniem cmentarzami komunalnymi zajmować się będzie jednostka należąca do miasta - Spółdzielnia Socjalna "Starachowiczanka", której prezes, Jarosław Warszawa uczestniczył w odbiorach.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ