Nowe miejsca parkingowe

Na osiedlu Południe

Informator UM

Nowe miejsca parkingowe

Na osiedlu Południe

 

Blisko 40 nowych miejsc postojowych powstało na osiedlu Południe. Utwardzenie terenu działek pod parkingi przy ul. Hauke Bosaka i Pustowójtówny, to przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Gminę Starachowice i Spółdzielnię Lokatorsko – Własnościową "Wanacja".

- Jednym z ważniejszych problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy starachowickich osiedli jest brak miejsc parkingowych. Wspólnie ze Spółdzielnią Lokatorsko – Własnościową "Wanacja" zadbaliśmy o to, żeby takich miejsc przybyło na osiedlu Południe: przy ul. Pustowójtówny i Hauke Bosaka. - informuje prezydent miasta Marek Materek. - W ramach zawartego porozumienia, Gmina Starachowice zakupiła i przekazała na rzecz spółdzielni materiały budowlane o łącznej wartości blisko 30 tysięcy złotych. Za współpracę przy realizacji tego przedsięwzięcia serdecznie dziękuję panu Stanisławowi Bzymkowi - prezesowi spółdzielni "Wanacja", mieszkańcom oraz radnemu z tego okręgu, panu Piotrowi Babickiemu.

Spółdzielnia "Wanacja" poniosła koszty związane z wykonaniem miejsc postojowych w wysokości blisko 64 tysięcy złotych. W ramach tej współpracy powstało w sąsiedztwie bloków przy ul. Pustowójtówny i Hauke Bosaka - 37 nowych miejsc postojowych wykonanych z kostki brukowej.

- Współpraca z władzami miasta układa się bardzo dobrze i co roku korzystamy z pomocy urzędu, szczególnie w zakresie budowy miejsc postojowych. Koszt całego przedsięwzięcia to łącznie ponad93 tysiące złotych. Będziemy dalej współpracować z władzami, aby to osiedle wyglądało coraz piękniej i było chlubą miasta - mówi prezes spółdzielni "Wanacja" Stanisław Bzymek.

Budowa dodatkowych parkingów, to inwestycja oczekiwana przez mieszkańców, którzy borykając się z brakiem wolnych miejsc parkingowych swoje samochody parkowali na chodnikach, blokując przejście pieszym lub na drogach, utrudniając przejazd innych aut.

- Inwestycja, jest realną odpowiedzią na jedną z największych potrzeb w Starachowicach - mówi radny Rady Miejskiej Piotr Babicki. - Wspólnie z panem prezesem i w konsultacji z mieszkańcami zastanawiamy się nad dalszymi możliwościami w tym względzie. Wspólnie złożyliśmy wniosek do przyszłorocznego budżetu, w którym, za przychylnością pana prezydenta i radnych, być może w podobnej formule współpracy uda się jeszcze jakieś miejsca parkingowe dla mieszkańców osiedla uzyskać, czego bym sobie i mieszkańcom życzył. Chciałbym podkreślić, że ta forma współpracy jest bardzo dobra, opłacalna i korzystna dla miasta i jego mieszkańców.

Powstanie dodatkowych miejsc postojowych przy ul. Pustowójtówny ważne jest także dla mieszkańców z innych części miasta, którzy na osiedle Południe przyjeżdżają, aby skorzystać ze zlokalizowanego tu placu rekreacyjnego lub rozbudowanego placu zabaw.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ