Piękny jubileusz szkoły

Tychów Nowy

 

Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym świętowała 23 września br. 90-lecie działalności. Jubileusz rozpoczęła msza święta na terenie szkoły.

Powstała w 1927 roku z siedzibą w wynajętym przez Urząd Gminy w Mircu domu Jakuba Rudzkiego, było w niej dwa oddziały, w których uczyło się 28 dzieci. Pierwszą nauczycielką była Janina Dulęba. 6 kwietnia 1932 r. Powiatowy Urząd Ziemski w Wierzbniku wyznaczył plac pod budynek szkolny z jedną izbą lekcyjną i mieszkaniem dla nauczyciela, wybudowany przez Franciszka Lisa. Służył mieszkańcom wsi przez 45 lat.

Wybuch II wojny światowej przerwał działalność szkoły. Odbywało się jednak tajne nauczanie. Po wyzwoleniu, uczniowie rozpoczęli naukę w kl. I - III 10 stycznia 1945 r. Siedmioklasowe nauczanie szkoła rozpoczęła w roku szkolnym 1955/56 w skromnym budynku i salach wynajmowanych we wsi. 27 września 1977 r. spalił się budynek szkolny.

- Rozpoczęły się bardzo trudne lata budowy nowego budynku szkolnego systemem gospodarczym. A to oznaczało, że fundusze i wszystkie materiały budowlane trzeba było "zdobyć" w różnych regionach kraju. Powstał we wsi Komitet Budowy Szkoły, w skład którego wchodzili: dyrektor szkoły, nauczyciele i aktywni przedstawiciele rodziców. Mieszkańcy wsi opodatkowali się po 1000 zł z każdego numeru domu i zobowiązali się do przepracowania przy budowie społecznie 6 dniówek. I chociaż nie wszyscy wywiązali się z tych zobowiązań, większość solidnie przyczyniła się do powstania tego budynku. Na budowie pracowali nie tylko mężczyźni, ale i kobiety, a także młodzież. Uporządkowanie placu budowy i jego zagospodarowanie to w znacznej mierze dzieło uczniów i nauczycieli. Budowniczym szkoły był Stefan Zając. Ta budowla mogła dojść do skutku dzięki władzom oświatowym gminy i województwa - czytamy na stronie szkoły.

1 września 1980 r. uczniowie zainaugurowali nowy rok szkolny w nowej, wyposażonej siedzibie.

W okresie powojennym Szkoła Podstawową w Tychowie Nowym kierowali: Stefan Magierowski (1945 - 1950), Adam Szymański (1950 - 1955), Stanisław Rdzanek (1955 - 1962), Polikarp Laskowski (1962 - 1991), Zenon Skorek (1991 - 2001), Grażyna Skorek (2001 - 2006), Renata Błędzińska (2006 - 2016), a od 2016 r. nadal placówką kieruje Aneta Borowska. W gronie pedagogicznym było przez te lata liczne grono nauczycieli, najdłużej pracowali: Wanda i Polikarp Laskowscy, Krystyna i Jan Krukowie, Helena Lech, Zenon i Grażyna Skorkowie, Bożena Kucharska, Anna Wolińska, Wanda Bębas oraz Eulalia Brudek, która zaczęła pracę 23 lata temu i uczy w szkole nadal.

- Największą nagrodą dla nauczycieli tej szkoły za ich pracę jest to, że tak wielu naszych wychowanków zdobyło najpierw średnie, a następnie wyższe wykształcenie. Są wśród nich nauczyciele, inżynierowie, oficerowie, lekarze, aptekarze, pielęgniarki, a także urzędnicy różnych szczebli - czytamy w szkolnej kronice.

Absolwentów nie zabrakło również na jubileuszowym spotkaniu. Społeczność szkolną zaszczycili też swoją obecnością członkini Zarządu Województwa, Agata Binkowska i wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn.

- 90 lat funkcjonowania szkoły, to taki czas, który nie potrzebuje zbyt wielu pięknych słów, ponieważ jest to jubileusz, który mówi sam za siebie. Tutaj wykształciły się pokolenia ludzi, którzy dziś służą naszej ojczyźnie. W imieniu marszałka województwa Adama Jarubasa i Zarządu Województwa życzę państwu pięknego świętowania i dziękuję za dobrą współpracę, której skutkiem jest m.in. dofinansowanie termomodernizacji tej szkoły. Życzę dobrego nastroju i następnych jubileuszy - powiedziała Agata Binkowska.

Jubileuszowe obchody uświetnił program artystyczny i koncert Zespołu Ludowego "Tychowianki".

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ