Mnisi i Hutnicy

W Opactwie Ojców Cystersów w Wąchocku

Wąchock

Mnisi i Hutnicy

W Opactwie Ojców Cystersów w Wąchocku

 

W ramach projektu realizowanego przez Opactwo O. Cystersów w Wąchocku i Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach oraz Europejskich Dni Dziedzictwa, odbyła się 22 września br. kolejna, piąta już edycja festynu historycznego "Mnisi i hutnicy".

Od rana w murach wąchockiego opactwa toczyła się żywa lekcja historii. Organizatorzy prezentowali elementy sacrum i profanum życia codziennego w przeszłości. Spacerując po krużgankach zwiedzający mogli przyjrzeć się pracy puncerza wykonującego dekoracyjne detale z metalu czy też tkaczki, która demonstrowała działanie kołowrotka i krosna. Obok trwał pokaz sztuki średniowiecznej kaligrafii i wypiek podpłomyków.

W kapitularzu miał miejsce obrzęd obłóczyn – uroczystego przyjęcia kandydata do nowicjatu, podczas którego otrzymuje habit i nowe imię zakonne. Tradycyjnie w tej ceremonii osoby postronne nie mogą brać udziału, nawet rodzina kandydata. Dostępny dla zwiedzających był również karcer oraz refektarz.

Ważną częścią całego wydarzenia było podpisanie porozumienia pomiędzy Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Gmin Cysterskich a Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. O godzinie 14.00 w kapitularzu, w obecności O. Opata Eugeniusza Augustyna oraz wicestarosty powiatu starachowickiego Marka Pawłowskiego, zastępca burmistrza Wąchocka i jednocześnie przewodniczący zarządu OSGC Sebastian Staniszewski oraz dyrektor Ekomuzeum Paweł Kołodziejski podpisali dokument będący następstwem dotychczasowej i przyszłej współpracy obu instytucji. Tym samym Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach zostało oficjalnie przyjęte w poczet członków wspierających Stowarzyszenie.

Aktualnie OSGC liczy 22 członków zwyczajnych, 6 wspierających i 4 honorowych. Od kwietnia 2015 r. biuro Stowarzyszenia mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, a Gmina Wąchock reprezentuje Stowarzyszenie podczas targów turystycznych i innych akcji promocyjnych w różnych regionach Polski. Ze względu na silny związek historii Ekomuzeum z Cystersami do wspólnych działań promocyjnych zostało zaproszone także Muzeum.

Na zakończenie pikniku "Mnisi i hutnicy", w niedzielę, została odprawiona msza św. w nadzwyczajnej formie rytu trydenckiego – w języku łacińskim.

m.p.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ