Termomodernizacja za miliony

Mirzec

Mirzec

Termomodernizacja za miliony

Mirzec

 

Gmina Mirzec otrzymała ponad 3 mln złotych dofinansowania na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Preumowę w tej sprawie podpisał wójt Mirosław Seweryn. Wyremontowany zostanie budynek Urzędu Gminy i siedem budynków szkół podstawowych. 

Władze gminy Mirzec aplikowały o dofinansowanie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wniosek został pozytywnie oceniony i gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 3,2 mln złotych. Pre-umowę 12 września podpisał wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnika Wandy Węgrzyn. Samorząd województwa reprezentowali marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Marek Szczepanik.

Kompleksowej termomodernizacji poddane zostaną budynki szkół podstawowych w Osinach, Trębowcu, Małyszynie, Tychowie Nowym, Mircu, Jagodnem i Tychowie Starym oraz siedziba Urzędu Gminy w Mircu.

- Wykonanych zostanie także wiele dodatkowych prac wpływających na funkcjonalność obiektów. Rezultatem inwestycji będzie przede wszystkim redukcja ubytków ciepła, która pozwoli na oszczędności w zakresie kosztów energii elektrycznej oraz ogrzewania - informuje Urząd Gminy.

Wartość całego projektu to blisko 4,9 mln złotych, a szacowane oszczędności po jego realizacji , to ponad 330 tys. złotych rocznie. Poprawi się także estetyka budynków.

W zależności od wyników przeprowadzonych audytów energetycznych roboty obejmować będą m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia na LED, budowę instalacji fotowoltaicznej. Inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego i podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej.

- Realizacja projektu bezpośrednio przełoży się na ograniczenie wysokiego zużycia energii w budynkach objętych termomodernizacją i poprawi ich efektywność. Będzie to miało ścisły związek z obniżeniem kosztów ogrzewania i poprawą komfortu ich użytkowania. Według przeprowadzonych audytów energetycznych nastąpi też redukcja emisji CO2 i pyłów, co bezpośrednio przełoży się na poprawę jakości powietrza i doprowadzi do ograniczenia kosztów bieżącej działalności jednostek.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ