Debatowali o zatrudnianiu cudzoziemców

W numerze

Debatowali o zatrudnianiu cudzoziemców

Problematyce zatrudniania cudzoziemców na terytorium Polski poświęcono konferencję w Starostwie Powiatowym.

Na zaproszenie funkcjonariuszy Straży Granicznej w Kielcach odpowiedzieli przedstawiciele blisko dwudziestu firm i instytucji z naszego powiatu. Wśród uczestników byli również pracownicy urzędów gmin, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. Konferencję - 22 września, uroczyście otworzył członek Zarządu Powiatu, Andrzej Sendecki.

Podczas spotkania omawiano zagadnienia związane z procedurą rejestracji przez polskich pracodawców oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdowy i Gruzji. Ma to związek z ujawnianymi przez Straż Graniczną przypadkami nadużywania uproszczonej procedury dopuszczającej cudzoziemców z tych krajów do polskiego rynku pracy. Mówiono również o zacieśnianiu współdziałania i wymianie informacji w celu skutecznego przeciwdziałania naruszeniom prawa. Zarówno przez nieuczciwych polskich pracodawców, czerpiących korzyści z nielegalnego zatrudniania cudzoziemców i wystawiania fikcyjnych oświadczeń o zamiarze powierzenia im pracy, a także przez cudzoziemców, dla których oświadczenia te są często wyłącznie sposobem na uzyskanie polskiej wizy i wjazd na terytorium Polski. Funkcjonariusze Straży Granicznej omówili też zagadnienia związane z zasadami pobytu i dokumentami, jakie uprawniają obcokrajowców do legalnego wjazdu i pobytu w naszym kraju.

Uczestników zapoznali się też ze specyfiką działania Straży Granicznej, która - jako służba migracyjna - posiada nie tylko możliwość prowadzenia kontroli legalności pobytu cudzoziemców, ale także legalności ich pracy i zatrudnienia.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ