Nocna i Świąteczna

Od 1 października br. w związku z wejściem w życie ustawy o Podstawowym Zabezpieczeniu Szpitalnym (tzw. sieć szpitali) w wielu powiatach i miastach nastąpiła zmiana placówek udzielających świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej. Dla mieszkańców naszego miasta i powiatu świadczy je

POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Starachowice, ul. Radomska 70

tel. 41-273-91-00, 273-98-80

Kiedy do poradni dyżurującej?

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

- w warunkach ambulatoryjnych,

- w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),

- telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie: nagłego zachorowania; nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy; gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W nagłych przypadkach, kiedy do pacjenta musi dojechać karetka pogotowia, dzwonimy natomiast do Pogotowia Ratunkowego - tel. 41 344-65-06, 41 344-26-47.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ