Piękna lekcja żeglarstwa łączy pokolenia

ZSZ nr 2

W numerze

Piękna lekcja żeglarstwa łączy pokolenia

ZSZ nr 2

 

Dwudniowe warsztaty żeglarskie zaliczyli uczniowie z absolwentami Technikum nr 2. Odbyły się na terenie Harcerskiego Ośrodka Obozowego hufca ZHP Starachowice.

Szkołą wzięła udział w projekcie "Między lekcjami - bezpieczni, aktywni, kreatywni" i w jego ramach odbyły się 15 i 16 września br. warsztaty żeglarskie pod hasłem "Między żaglami". Przedsięwzięcie wspierał Żeglarski Krąg Starszyzny "Bajdewind", a inicjatorkami i organizatorkami były Beata Sławińska-Kopyś i Małgorzata Filipczak.

Warsztaty poprowadzili absolwenci Technikum oraz pasjonaci żeglarstwa z wieloletnim doświadczeniem. Jan Minda pełnił funkcję kapitana jachtu, a za sterami zasiedli: Jerzy Krawiec i Jacek Garbacz. Wspominali oni okres nauki w Technikum – obozy na Mazurach – niezapomniane Omegi, ogniska i szanty. Kapitan Jan Minda przypomniał krótko historię reaktywacji 26 Żeglarskiej Drużyny Harcerskiej oraz Harcerskiego Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego, założonego w 1975 roku. Uczniowie poznali sport, jako wymagającą myślenia i siły formę spędzania wolnego czasu, która uczy rzeczy podstawowych, takich jak praca zespołowa i odpowiedzialność za innych. Zaprezentowano zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz przeprowadzono ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i ratownictwa wodnego.

Spotkanie miłośników żeglarstwa zakończyło ognisko ze wspólnym śpiewaniem szant przy dźwiękach gitar. Było efektem realizacji rządowego programu "Bezpieczna i Przyjazna Szkoła".

(K. K.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ