Odznaczyli ludzi kultury

W numerze

Odznaczyli ludzi kultury

Nagrody prezydenta w dziedzinie kultury i nagrody dyrektora Starachowickiego Centrum Kultury wręczono na inauguracji roku kulturalnego 2017/2018.

Rozpoczęcie roku kulturalnego zawsze było i jest okazją do uhonorowania działaczy nagrodami prezydenta Starachowic w dziedzinie kultury. W tym roku za całokształt twórczości w dziedzinie kultury 23 września otrzymali je Bożena Magdalena Mrózek- założycielka chóru Portamento, dyrygent dziecięcych i młodzieżowych chórów i zespołów wokalnych, kurator regionalny ogólnopolskiego projektu „Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska” oraz Krzysztof Sarzyński - współzałożyciel kapeli „Szmelc Paka”, wokalista oraz autor tekstów piosenek i wierszy. Statuetkami za wybitne osiągnięcia w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i promowania kultury uhonorowano poetkę Agnieszkę Ziębę-Dąbrowską, a nagrody za pracę na rzecz animacji kultury w lokalnych społecznościach odebrały: Jadwiga Zaręba z Miejskiej Biblioteki Publicznej i Beata Wiśniewska, kierownik Spółdzielczego Domu Kultury. Za podejmowanie tematyki związanej z historią nagrodzono Zespół Estradowy „Wiarusy”, natomiast wyróżnienia prezydenta otrzymali: Antoni Dąbrowski, Magdalena Mroczek, Urszula Niewczas i Zofia Śliwa - bibliotekarki i społeczniczki. Specjalne podziękowania otrzymała Lidia Pokuszyńska, wieloletnia dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach, która od września przeszła na emeryturę.

- Jedynym ograniczeniem jesteśmy dla siebie tylko my sami. Nikt nie powie, że wasz czas się skończył, jeśli jesteście kreatywni możecie działać do końca życia. Teraz, gdy czuję to Państwa ciepło i sympatię wiem, że dla takich chwil warto żyć - powiedziała Ludia Pokuszyńska, która odebrała również nagrodę dyrektora Starachowickiego Centrum Kultury.

Statuetkami SCK uhonorowało: rzeźbiarza Kazimierza Kopcia, dyrygentkę Nauczycielskiego Chóru Concentus Krystynę Kowalczyk, Fundację „Nasze Zdrowie”, Fundację „Kukułeczka”, „Koło Promocji Sztuki „W Koło Macieju””, bibliotekarkę i społeczniczkę Magdalenę Mroczek, społecznika i animatora kultury Jacka Tarnowskiego, kierowniczkę Spółdzielczego Domu Kultury „Wanacja” Halinę Kępińska oraz koordynatora programu „Razem Bezpieczniej” Piotra Ambroszczyka.

Wieczór uświetnił recital Piotra Machalicy pt. „Mój ulubiony Młynarski”. Aktor wystąpił z zespołem w składzie: Michał Walczak, Krzysztof Niedźwiecki i Paweł Surman.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ