Poznały szwajcarską edukację zawodową

ZSZ nr 3

W numerze

Poznały szwajcarską edukację zawodową

ZSZ nr 3

 

W ramach projektu "Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region" nauczyciele przedmiotów budowlanych ZSZ nr 3 poznawali "szwajcarski system kształcenia dualnego".

Programem zostało objętych 28 szkół i placówek ponadgimnazjalnych w Świętokrzyskiem, 560 uczniów i uczennic oraz 56 nauczycieli. Ma dostosować program nauczania do wymagań lokalnego rynku pracy oraz doposażyć placówki oświatowe. W jego ramach Beata Cichońska i Agnieszka Nowak z ZSZ nr 3 uczestniczyły w wizycie studyjnej w Szwajcarii. W dniach 19 - 22 września br. poznawały zasady funkcjonowania oraz zadania szkół zawodowych i nauczycieli w dualnym systemie kształcenia. Uczestniczyły też w prezentacji zasad prowadzenia kształcenia szkół o profilach zawodowych w Zurychu i Bernie.

Na spotkaniu z przedstawicielem Swiss State Secretariat for Education, uczestnicy zapoznali się z dualnym systemem kształcenia w Szwajcarii. Omówione zostały w ich świetle zadania szkół zawodowych, nauczycieli i przedsiębiorstw. Zorganizowano też spotkanie z przedstawicielami organizacji zajmujących się doradztwem zawodowym na przykładzie kantonu Bern. A w czasie wolnym zwiedzali Zurych.

(K. K.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ