Zostali pełnoprawnymi uczniami

ZSZ nr 3

W numerze

Zostali pełnoprawnymi uczniami

ZSZ nr 3

 

Ślubowali rzetelnie i uczciwie wypełniać obowiązki ucznia, osiągać jak najlepsze wyniki w nauce, zdobywać nowe umiejętności i dbać o dobre imię szkoły.

W uroczystym ślubowaniu uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 uczestniczyły również: Małgorzata Urban, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego z zastępcą Dorotą Lenart oraz przedstawiciele firm, z którymi szkoła współpracuje, i dzięki którym uczniowie mogą realizować zajęcia praktyczne.

Dyrektor ZSZ nr 3 Mariusz Majewski poinformował, że szkoła będzie uczestniczyć w projekcie Akademii Przedsiębiorczości w Starachowicach, w ramach, którego najlepsi uczniowie będą mogli odbyć bezpłatne kursy: prawa jazdy, spawania, obsługi koparko-ładowarki, wizażu i kelnersko - barmańskie.

Obecni na uroczystości prezesi firm: Starpolu - Edward Płusa i Perfopolu - Krzysztof Chaja wręczyli uczniom kształcącym się w zawodzie operatora obrabiarek skrawających umowy o pracę oraz upominki. Właściciel EL-TRANSU - Piotr Matysiak zasponsorował natomiast klasie sportowej koszulki, a Klub Sportowy Juventa wspólnie ze szkołą ufundowali t-shirty na treningi w siłowni Wiking, a także dresy firmy COLO.

(K. K.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ