O finansach Starostwa i szpitala

Czwartkowe - 28 września - obrady rady

W numerze

O finansach Starostwa i szpitala

Czwartkowe - 28 września - obrady rady

Rada Powiatu oceniła realizację budżetu i wykonanie planu finansowego szpitala.

Temat finansów zdominował obrady powiatowych radnych. Ewa Bzinkowska, skarbnik Powiatu Starachowickiego złożyła sprawozdanie z wykonania budżetu w I półrocza br., i 9 radnych było za jego przyjęciem, 5 przeciw, a 3 osoby wstrzymały się od głosu. Dyskusja ożywiła się przy sprawozdaniu z przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, które złożyła radnym dyrektor szpitala Katarzyna Arent. Strata brutto szpitala za pierwsze półrocze 2017 roku wyniosła 1 692 875, 42 zł.

Radny Marian Mróz przypomniał o dodatnim bilansie szpitala w poprzednich latach i dopytywał o przyczyny tak złych wyników w tym roku. Usłyszał w odpowiedzi od pani dyrektor, że dopiero po zakończeniu trzeciego kwartału, gdy NFZ będzie rozliczał nadwykonania, do kasy szpitala powinny wpłynąć pieniądze mające wpływ na roczny wynik finansowy placówki. Radną Beatę Stąpor interesowały efekty rozmów w sprawie zabezpieczenia świadczeń medycznych dla mieszkańców z dyrektorką Kiebzak z Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach, więc usłyszała, że podczas spotkania u wojewody Agaty Wojtyszek z przedstawicielami szpitali z Kielc i Końskich dyrektorka NFZ potwierdziła, że oprócz starachowickiej placówki, także szpitale w Kielcach i w Końskich są przygotowane do przyjęcia większej liczby pacjentów. Zarówno pod względem zaplecza technicznego, jak i kadrowego.

Radny Marian Mróz podał statystyki dotyczące leczenia w Polsko - Amerykańskich Klinikach Serca i wyraził obawy, czy dwa oddziały naczyniowe będą w stanie zabezpieczyć wszystkich pacjentów z północy województwa, potrzebujących pomocy chirurga naczyniowego.

Niepokój stanem finansowym Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w imieniu Zarządu Powiatu wyraziła również starosta Danuta Krępa. Bo przychody placówki są niższe, a koszty działalności operacyjnej po sześciu miesiącach 2017 roku przekroczone.

- Te liczby mówią same za siebie i muszą budzić niepokój Zarządu Powiatu. Są one wyraźnie spadkowe. Oczywiście, ten stan zaistniał za poprzedniej dyrekcji szpitala - podkreśliła starosta Danuta Krępa.

Na wniosek radnego Mroza, radni zobowiązali Katarzynę Arent do opracowania raportu otwarcia, po objęciu przez nią stanowiska p.o dyrektora PZOZ w Starachowicach (9 radnych: „za”, przy 8 głosach wstrzymujących). Większością (14 głosów) przyjęto też informację Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2017 roku.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ