Budżet Obywatelski Gminy Starachowice – zwycięskie projekty

W niedzielę 17 września zakończyło się głosowanie tradycyjne na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Starachowice. W tym roku po raz pierwszy przeprowadzono również głosowanie przez internet. W głosowaniu internetowym mieszkańcy Starachowic oddali 1524 głosy, zaś w tradycyjnym 575.

Znamy inwestycje, jakie starachowiczanie wybrali w swoich okręgach które zostaną zrealizowane w roku 2018.

– Dziękuję mieszkańcom miasta, którzy uczestniczyli w głosowaniu odbywającym się w ramach Budżetu Obywatelskiego. W tym roku po raz pierwszy można było oddać swoje głosy także przez internet, z czego skorzystało ponad 1500 osób i była to zdecydowana większość głosujących - informuje prezydent miasta Matek Materek.

- Frekwencja ogólna, która wyniosła ponad 9 procent, nie jest wysoka, ale jest lepsza niż w latach poprzednich, myślę, że to dzięki wprowadzeniu internetowej formy głosowania. Pewnie na taki wskaźnik frekwencji wpływ miał także fakt, że 11 spośród 23 okręgów zostało wyłączonych z głosowania, ponieważ do realizacji zgłoszono tu po jednym projekcie i nie było potrzeby wyboru. Gratuluję tym, którzy zmobilizowali swoich sąsiadów, swoje rodziny do tego, żeby zagłosowali za inwestycjami, których projekty zgłosili. Inwestycje te będziemy realizowali w przyszłym roku.

Jakie przedsiêwziêcia

bêd¹ realizowane?

W okręgu nr 1 mieszkańcy głosowali nad dwoma zgłoszonymi projektami i najwięcej głosów uzyskał projekt pn; „Monitoring wizyjny wizyjny – zakup i montaż (teren Szkoły Podstawowej nr 1).

W okręgu nr 2 do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 3 projekty, mieszkańcy wybrali projekt pn: „ Adaptacja – zagospodarowanie Skweru pod Skałkami przy ul. Zakładowej na osiedlu Wzgórze”.

Także 3 propozycje przedsięwzięć do wyboru mieli starachowiczanie mieszkający w okręgu nr 3, zadecydowano, że w przyszłym roku realizowana będzie „Budowa 10-ciu miejsc postojowych z możliwością rozbudowy w zależności od potrzeb”.

W okręgu nr 4 głosowanie dotyczyło 4 projektów, największa liczba mieszkańców zagłosowała na projekt pn. „Remont drogi dojazdowej do ciągów garaży usytuowanych przy ul. Konstytucji 3 Maja blok nr 31 Etap II”.

„Budowa ciągu pieszego przy ul. 8 Maja (projekt)” to przedsięwzięcie wybrane przez mieszkańców w okręgu nr 5, tu głosowano nad dwoma propozycjami inwestycji.

W okręgu nr 6 spośród 3 zgłoszonych wniosków największą ilość głosów uzyskało przedsięwzięcie dotyczące „Wykonania miejsc postojowych (Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Majówka 22).

W okręgu nr 7 spośród dwóch zgłoszonych inwestycji mieszkańcy wybrali do realizacji „Remont nawierzchni parkingu dla samochodów osobowych ul. Leśna).

W okręgu nr 8 nie było potrzeby przeprowadzenia głosowania ponieważ do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zgłoszono przedsięwzięcie pn.; „Zagospodarowanie skweru przy blokach ul. Graniczna 12 i 14 – etap I oraz doposażenie placu zabaw znajdującego się na w/w skwerze wraz z wymianą ławek”.

Głosowania nie było także w okręgu nr 9, gdzie realizowany będzie wniosek dotyczący „Budowy oświetlenia parkowego (odcinek od stacji benzynowej „Perła” do ronda u zbiegu ulic Leśnej i Kościelnej”.

Głosowanie odbyło się natomiast w okręgu nr 10, tu do wyboru mieszkańcy mieli dwa przedsięwzięcia, wybrano projekt pn. „Bezpieczna rekreacja – powstanie parku linowego wraz z przejściem dla pieszych Na Szlakowisku (II etap)”.

W okręgu nr 11, mieszkańcy także wybierali spośród dwóch projektów, najwięcej głosów uzyskała inwestycja pn. „Ścieżka spacerowa wzdłuż zakola ul. Wojska Polskiego”.

W kolejnym z okręgów, nr 12, również głosowano nad dwoma przedsięwzięciami, większością głosów wybrano „Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na drodze dojazdowej do osiedla „Skarpa” oraz chodnika od strony ulicy Aleja Armii Krajowej do ulicy Waryńskiego Etap I”.

Niełatwy wybór mieli mieszkańcy okręgu nr 13, tu bowiem zgłoszono najwięcej, bo 7 propozycji inwestycji. Największe poparcie uzyskało przedsięwzięcie dotyczące „Remontu chodnika i schodów wraz z budową oświetlenia od ul. Kraszewskiego do ul. Reja”.

W okręgu nr 14 najwięcej głosów uzyskała inwestycja zakładająca „Zaprojektowanie łącznika od ul. Górnej do nowo wykonanej inwestycji drogowej w ciągu ul. Słonecznej od skrzyżowania z ul. Kościelną do ul. Górnej”.

W pozostałych okręgach w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego nie odbywało się głosowanie, ponieważ do realizacji zgłoszono po jednym projekcie, które po pozytywnej weryfikacji przez komisję zostaną zrealizowane w roku 2018 i są to kolejno:

– okręg nr 15 „Remont chodnika i schodów w obrębie Przedszkola Miejskiego nr 7”

– okręg nr 16 „Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka ul. Łazy na długości około 230 mb. wraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Wspólnej na odcinku drogi będącej własnością Gminy Starachowice”,

– okręg nr 17 „Budowa ul. Osiedlowej w istniejącym pasie drogowym. Etap I”,

– okręg nr 18 „Budowa siłowni plenerowej (Szkoła Podstawowa nr 6)”,

– okręg nr 19 „Remont chodnika przy ul. Joachima Lelewela”,

– okręg nr 20 „ Instalacja nowych lamp LED na słupach oświetleniowych przy ul. Hauke – Bosaka, Pustowójtówny Etap II. Doposażenie kompleksu rekreacyjno – sportowego przy ul. Pustowójtówny (trampolina miejska, huśtawka rodzinna, hamak miejski, zieleń),

– okręg nr 21 „Remont odcinka ulicy Jeleniej I etap projektowanie oraz budowa oświetlenia (uzupełnienie oświetlenia),

– okręg nr 22 „Budowa ogrodzenia i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci (skrzyżowanie ulicy Makowej i Sadowej)

– okręg nr 23 „Projekt utwardzenia ciągu pieszo – jezdnego wraz z odwodnieniem ul. Letniskowej”.

Na realizację inwestycji zgłoszonych i wybranych przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Starachowice przeznaczono kwotę 1 mln 200 tys. zł.

Więcej informacji na temat inwestycji już zrealizowanych w ramach poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Starachowice oraz protokół z przebiegu tegorocznego głosowania znaleźć można stronie internetowej: www.starachowice.eu w zakładce Budżet Obywatelski.

W ramach poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego zrealizowano już wiele inwestycji. Prezentujemy niektóre na fotkach.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ