Kolejne inicjatywy zrealizowane

Mirzec

Mirzec

Kolejne inicjatywy zrealizowane

Mirzec

 

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał w maju br. 4 umowy z liderkami grup inicjatywnych na dofinansowanie czterech zadań, zgłoszonych przez mieszkańców. Już są zrealizowane.

„Wymiana ogrodzenia przy Zespole Szkół w Mircu”, „Montaż klimatyzatorów w holu artystycznym Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach”, „Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym” oraz „Nasadzenie zieleni na działce gminnej w miejscowości- Malcówki”, to przedsięwzięcia zgłoszone w ramach inicjatyw lokalnych w gminie Mirzec. Kosztowały ponad 31 tys. 200 zł i od ponad miesiąca cieszą mieszkańców.

Inicjatywy lokalne to oddolna aktywność mieszkańców, którzy chcą działać na rzecz społeczności i miejsca, w którym mieszkają i z którym się utożsamiają. Środki finansowe przeznaczone przez gminę na ten cel dają natomiast mieszkańcom możliwość realizacji małych projektów, które integrują ludzi, budzą poczucie odpowiedzialności za stan najbliższego otoczenia.

Zespół Szkół w Mircu

ma nowe ogrodzenie

Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkół w Mircu, a także korzystających z placu zabaw przy szkole. Wzrośnie również estetyka tego miejsca. Wartość całego zadania, którego głównym inicjatorem była Edyta Drożdżał, wyniosła

8 690,00 zł, w tym środki gminy 4 345,00 zł, wkład własny pieniężny 2 655,00 zł oraz wkład pracy społecznej 1 690,00 zł. Zdemontowano stare i wykonano nowe ogrodzenie panelowe z podmurówką z gotowych elementów betonowych o długości 75 mb.

Integracyjne miejsce w Malcówkach

Grupa inicjatywna mieszkańców wsi Mirzec-Malcówki pod przewodnictwem Joanny Stępień nie tylko przygotowała koncepcję nasadzenia zieleni na działce gminnej położonej na początku wsi. Wspólnie wybrali iglaki i krzewy, wyrównali teren, posadzili zieleń ozdobną, podsypywali ją ziemią i systematycznie nawadniali.

Wartość zadania pn. „Nasadzenie zieleni na działce gminnej w miejscowości Mirzec- Malcówki” wyniosła 5 719,99 zł, wkład gminy to 3899,99 zł, a wartość pracy społecznej mieszkańców 1820,00 zł. Bardzo dbają o porządek w tym miejscu, by służyło ogółowi społeczności lokalnej, w tym młodzieży.

Klimatyzacja w szkole w Osinach

„Montaż klimatyzatorów w holu artystycznym Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach” zgłosiła grupy inicjatywna pod kierunkiem Iwony Olesińskiej. Celem zadania była poprawa warunków lokalowych podczas prezentacji artystycznych w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej. Zostały zakupione i zamontowane 2 klimatyzatory o mocy 5kW na holu artystycznym szkoły. Koszt całkowity 10 824,00, środki gminy 7 134,00 środki finansowe inicjatora 3690,00 zł. Teraz dzieci w szkole cieszą się ciepłem bez względu na chłód panujący za oknem. Optymalizacja temperatury z pewnością przyda się także za rok, gdy przyjdą upały.

Plac zabaw w Tychowie Nowym doposażony

Mieszkańcy Tychowa Nowego z panią sołtys Jadwigą Matysek w czynie społecznym przygotowali podłoże pod montaż huśtawki i bujaka, wyrównali teren, zasiali trawę, pielęgnowali teren a po zamontowaniu urządzeń uporządkowali plac. Wnieśli w to przedsięwzięcie wkład finansowy w wysokości 1 168,90 zł i społecznie urządzili teren, gdzie zamontowano kupioną huśtawkę dwuosobową z oparciami oraz bujak (skuter) na metalowej sprężynie. Wkład gminy wyniósł 4 196,50 zł, a wartość całego zadania to 6 057,40 zł.

- Dzięki realizacji inicjatywy lokalnej, plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym zyskał na atrakcyjności, zachęca dzieci i ich rodziców do częstszego przebywania na świeżym powietrzu. Doposażony teren będzie służył nie tylko zabawie, ale i w pośredni sposób będzie promował zdrowy tryb życia i wspomagał prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci. Dodatkową korzyścią będzie uatrakcyjnienie prowadzenia zajęć dla dzieci przedszkolnych i młodszych dzieci szkolnych - piszą realizatorzy przedsięwzięcia.

żródło i zdjęcia: www.mirzec.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ