W trosce o bezpieczeństwo pieszych

Brody

W trosce o bezpieczeństwo pieszych

Dzięki budowie chodników w sześciu miejscowościach gminy Brody, spacery wzdłuż ulic będą wygodniejsze i bezpieczniejsze. Trzy inwestycje tego typu realizowane są przy bardzo ruchliwych drogach krajowych.

W Lubieni, przy drodze krajowej nr 9, już zakończyła się budowa chodnika o długości ok. 800 m. i szerokości 2,5 m. Przy tym samym trakcie, w Rudniku, trwa budowa ok. 1500 mb tras dla pieszych o szerokości 2 m. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych, obydwa chodniki oddzielone będą od drogi balustradą. Wartość robót w Lubieni i Rudniku wyniesie prawie 1,6 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest przed 30 października br.

W Kuczowie ruszyła kolejna, długo wyczekiwana inwestycja. Przy drodze krajowej nr 42 powstaje chodnik o długości ok. 1600 mb i szer 1,5 m. Od jezdni oddzielony będzie pasem zieleni (ok. 800 mb) i rowem przydrożnym (pozostały odcinek). Zadania powyższe realizowane są przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i finansowane w ramach rządowego Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

Na ulicy Słonecznej w Stykowie, wraz z przebudową mostu, budowany jest chodnik o szerokości półtora metra. Zmodernizowany zostanie także odcinek drogi powiatowej od ul. Rzemieślniczej do skrzyżowania z ulicą Panoramiczną (około 980 mb). Inwestycja kosztować będzie blisko 2,5 mln zł. Na tę wartość składają się środki z budżetu gminy Brody (ponad 550 tys. zł), Powiatu Starachowickiego (ponad 550 tys. zł) oraz ministerialna dotacja. Ciąg komunikacyjny w Stykowie służyć będzie nie tylko mieszkańcom ale również turystom.

Te same funkcje spełniać będą budowane właśnie chodniki i ścieżki rowerowe przy drodze nad Zalewem Brodzkim (Brody – Krynki). Wraz z rozbudową traktu, utworzony zostanie duży parking, będzie umocnienie nasypu oraz zatoki autobusowe. Inwestycja realizowana jest wspólnie z Powiatem Starachowickim. Kosztować ona będzie ok. 6 mln zł. 3 mln zł pochodzić będzie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Z budżetu Gminy Brody, na ten cel przeznaczono 1,56 mln zł. Koszty w wysokości 1,44 mln zł poniesie Powiat Starachowicki.

Wraz z inwestycjami drogowymi w naszej gminie, wybudowane już zostały chodniki w Brodach: przy ulicy nad Torami, Słonecznej, Na Stoku i Południowej. Prace przy układaniu chodników trwają jeszcze w związku z przebudową ulicy Pięknej w Młynku.

Oprócz wspomnianych działań modernizowane są kolejne odcinki nawierzchni dróg krajowych, powiatowych i gminnych. Usprawnienia te również przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. m.p.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ