Osiedle Górki odnowione

Brody

Osiedle Górki odnowione

Uroczyste poświęcenie wyremontowanych dróg na osiedlu Górki w Brodach odbyło się 9 września br. W spotkaniu uczestniczyła wójt gminy Brody Marzena Bernat, radni, ksiądz proboszcz Wojciech Zdon oraz mieszkańcy wsi.

W ramach zadania wykonana została przebudowa odcinka ulicy Na Stoku o powierzchni ok. 623 m kw. Powstał także dwustronny chodnik o szerokości 1,5 m. Koszt inwestycji, rozliczony z budżetu gminy, wyniósł ponad 106 tys. zł. Przebudowane są także ulice Południowa i Słoneczna. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową na długości 850 m o szerokości 5,5 m, oraz chodniki szerokości 1,5 m o łącznej powierzchni 2 217 m kw.

W celu odprowadzenia wód powierzchniowych, na części drogi został wykonany rów kryty, pozostałe rowy zostały umocnione elementami betonowymi. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 807 tys. zł brutto, w tym środki z Unii Europejskiej, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ok. 480 tys. zł i środki własne Gminy Brody ok. 328 tys. zł.

W ubiegłym roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gmina Brody otrzymała 175 tys. dofinansowania z budżetu państwa. Dzięki temu wsparciu oraz środkom własnym gminy w kwocie ok. 352 tys. zł na ulicy Wójtowskiej położono nową nawierzchnię asfaltową. Oprócz remontu drogi o długości ok. 1 km, utwardzono pobocze i kompleksowo rozwiązano sprawę odwodnienia ulicy.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ