Posprzątali nad Lubianką

Światowa akcja

W numerze

Posprzątali nad Lubianką

Światowa akcja

 

Młodzież z Technikum ZSZ nr 2 dołączyła do akcji "Sprzątanie Świata – Starachowice 2017".

Młodzież Technikum nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w ZSZ nr 2 w Starachowicach zawsze angażuje się w akcje "Sprzątanie świata. W tym roku odbyła się pod hasłem "Nie ma śmieci - są surowce", propagującym zachowania proekologiczne oraz szacunek młodszego pokolenia do otaczającej nas przyrody. Natomiast za cel nadrzędny przyjęto likwidację dzikich wysypisk śmieci, niszczących obszary leśne.

Młodzież sprzątała więc tereny wokół zbiornika "Lubianka", wzdłuż koryta rzeki z pobliskimi terenami leśnymi. W akcji wzięli udział uczniowie klas II i III pod opieką nauczycieli technikum i wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że wielka jest waga problemów związanych z zagospodarowaniem, utylizacją śmieci i ochroną naszych zalesionych terenów rekreacyjnych. Nie dziwi to, patrząc na "plon" zbiórki!

(K.K.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ