Będą kształcić specjalistów

W powiatowej oświacie

W numerze

Będą kształcić specjalistów

W powiatowej oświacie

 

Akademia Przedsiębiorczości w partnerstwie z Powiatem Starachowickim i Specjalną Strefą Ekonomiczną startują z realizacją projektu mającego na celu rozwój edukacji zawodowej. 

Umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, dotyczące realizacji projektu „Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”, podpisano na początku września br., o czym poinformowano na konferencji w miniony czwartek (21 bm.) w Starostwie Powiatowym. Ogólna wartość projektu wynosi prawie 1 600 000 złotych, wkład własny wnoszony przez powiat to kwota 86 762 zł., która zostanie wykorzystana na adaptację i dostosowanie sal na potrzeby pracowni zawodowych. Realizowany będzie od 1 października 2017 do 31 sierpnia 2019 roku.

Głównym jego celem jest rozwój i podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w trzech starachowickich szkołach: Technikum nr 1, Technikum nr 2 i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1. Ma on również na celu lepsze dopasowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. Kierunki objęte wsparciem, wybrano na podstawie analizy potrzeb rynku pracy i obejmą zawody, w Technikum nr 1: technika hotelarstwa, technika żywienia i usług gastronomicznych oraz technika geodety, w Technikum nr 2 będą to: technik logistyk, technik spedytor, technik elektryk oraz technik mechatronik, natomiast w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1: elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Adepci tych zawodów zdobędą kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe, zgodne z potrzebami pracodawców (kursy i szkolenia),

Projekt obejmuje także doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. W ZSZ nr 1 zyska pracownia mechaniki samochodowej i elektromechaniki pojazdów samochodowych, w Technikum nr 1 powstanie wyposażona pracownia geodezyjno - kartograficzna, pracownia obsługi technika hotelarska i pracownia gastronomicznej. Natomiast w Technikum nr 2 doposażona zostanie pracownia elektryczna, środków transportu i pracownia mechatroniczna. Zakupiono zostaną też komputery, tablice multimedialne, projektory oraz specjalistyczne urządzenia i maszyny, niezbędne w zgłębianiu zawodowych umiejętności.

W konferencji uczestniczyła starosta starachowicki Danuta Krępa z wicestarostą Markiem Pawłowskim oraz członek Zarządu Powiatu Andrzej Sendecki, prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach, Marcin Perz, prezes Zarządu Akademii Przedsiębiorczości Michał Zatorski i dyrektorzy objętych projektem szkół.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ