Nowe i nieznane ulice w Strefie

Czytelnicy prosili o mapę i jest!

Na okładce

Nowe i nieznane ulice w Strefie

Czytelnicy prosili o mapę i jest!

 

Pomysł nadania nazw przynajmniej kilku drogom na terenie SSE Starachowice był odpowiedzią na wnioski kontrahentów i dostawców tamtejszych firm. Zaproponowane przez prezydenta Starachowic zaopiniowali przedsiębiorcy i zarząd strefy i radni w lipcu 2016 r. je zatwierdzili. Mają związek z historią przemysłu w Starachowicach i nawiązują do siedzib poszczególnych zakładów i wydziałów w b. FSC Starachowice. Na prośbę czytelników zamieszczamy mapę.

Ulica Główna prowadzi w kierunku północnym od biurowca głównego FSC, nazwę Energetyczna ma ciąg przy obiektach dawnego Działu Głównego Energetyka, Narzędziowa jest wzdłuż Zakładu Narzędzi, Magazynowa przy dawnym Magazynie Centralnym, Północna - od wieży ciśnień na północ, a Transportowa do obiektów Zakładu Transportu. Patronem ulic są też Władysław Grabski, Eugeniusz Kwiatkowski i Czesław Klarner, jest ulica Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Zanosi się na to, że niebawem strefowe trakty będą miały nową nawierzchnię, bo Zarząd SSE ogłosił przetarg na "wykonanie remontów cząstkowych dróg na obszarze SSE "Starachowice" o łącznej powierzchni 1639,60 m kw.", wyznaczając termin realizacji przedsięwzięcia do 20 października 2017 r.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ