Rywalizowali niepelnosprawni

W Kałkowie - Godowie

Informacje sportowe

Rywalizowali niepelnosprawni

W Kałkowie - Godowie

 

Spartakiada Osób Niepełnosprawnych „Golgota Świętokrzyska” odbyła się po raz 9., a wzięło w niej udział aż 540 zawodników.

Rywalizację na terenie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie – Godowie obserwował dyrektor świętokrzyskiego oddziału PFRON Andrzej Michalski i członek Zarządu Powiatu Andrzej Sendecki.

Celem Spartakiady jest popularyzacja sportu wśród osób niepełnosprawnych jako jednej z metod uzyskania większej sprawności fizycznej potrzebnej w życiu codziennym.

Stowarzyszenie „Przyjacielska Dłoń” i Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej organizują co roku, przy współpracy z Parafią Rzymsko-Katolicką w Kałkowie i Zrzeszeniem Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach, zmagania osób niepełnosprawnych. W tegorocznej edycji rywalizowało 22 drużyny ze środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej w naszym regionie. Zainaugurowała ją msza święta w Sanktuarium Maryjnym w Kałkowie z udziałem wszystkich zawodników, kibiców, organizatorów i gości.

Drużyny rywalizowały w piłce nożnej i przeciąganiu liny, natomiast indywidualnie zmagano się w biegach na wózkach oraz w rzutach lotką i ringo. Organizatorzy przewidzieli ponadto konkurencje dla opiekunów pn. „Triathlon Magazyniera”. (az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ