Patriotyczna uroczystość

Kutery

Wieści z gmin

Patriotyczna uroczystość

Kutery

 

W Kuterach, na terenie Nadleśnictwa Starachowice, odbyła się uroczystość z okazji 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Organizatorami byli: wójt Gminy Brody Marzena Bernat oraz organizacje patriotyczne i kombatanckie. 

Przy pomniku upamiętniającym walkę partyzantów Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Armii Ludowej o wolność i niepodległość Ojczyzny, zebrali się 10 września br. mieszkańcy okolicznych miejscowości. Obecne były też delegacje ze szkół w gminie Brody, a także przedstawiciele władz samorządowych z sekretarzem Gminy Brody Janem Kosielą, radni i sołtysi. Odprawiono również mszę świętą w intencji partyzantów poległych w II wojnie światowej, a po liturgii wręczono odznaczenia. Złotym "Legionowym Krzyżem Drużyn Strzeleckich" uhonorowano ppłk ds. Jerzego Makucha, srebrnym krzyżem leśniczego Pawła Piwarskiego z Nadleśnictwa Starachowice, a medale XXV- lecia NSZZ Policji otrzymali: komendant naczelny PDS gen. dyw. ds. Jan Grudniewski i dowódca batalionu PDS w Staszowie płk ds. Wiesław Kuca. Odznaki "Zasłużony Działacz LOK" wręczono natomiast kpt. Izydorowi Bielcowi, hm. Mateuszowi Ślaskiemu i phm. Pawłowi Lesiakowi. Awanse na wyższe stopnie oficerskie PDS odebrali: Wiesław Kuca, Franciszek Adam Lefek, Ignacy Cymerys, Józef Mazur.

Uroczystość uświetnił występ dzieci z zespołu szkolno-przedszkolnego w Lubieni oraz zespołu estradowego "Wiarusy".

(K.K.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ