Sąd ma nowoczesną siedzibę

W numerze

Sąd ma nowoczesną siedzibę

Rozbudowaną siedzibę Sądu Rejonowego przy ul. Staszica w Starachowicach, uroczyście oddano do użytku. Obecni byli przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości nie tylko z województwa świętokrzyskiego.

Rozbudowa budynku, wzniesionego w latach 1965-68, gdzie od początku znajdował się sąd, trwała od 2014 do 2017 roku. Teraz spełnia najwyższe standardy, o czym mogli się przekonać uczestniczący 15 września br. w jej oddaniu do użytku. Obecni byli: prezes Sądu Okręgowego w Kielcach Wojciech Merta, władze samorządowe ze starostą Danutą Krępą i prezydentem Markiem Materkiem, prezesi sądów rejonowych z województwa świętokrzyskiego, a także starachowiccy sędziowie, byli i obecni, w tym sędzia w stanie spoczynku i wieloletni prezes sądu Stanisław Lasota.

- Mam nadzieję, że budynek ten stanie się znakiem rozpoznawczym Starachowic z uwagi na wyjątkową architekturę, a zdecydowana poprawa warunków pracy usprawni realizację powierzonych zadań, których beneficjentem będą uczestnicy postępowań toczących się przed naszym sądem - powiedziała prezes SR w Starachowicach sędzia Barbara Nowak-Łon.

Po wymianie ciepłych słów, wzajemnych gratulacjach i podziękowaniach, władze sądu i przedstawiciele świętokrzyskiego wymiaru sprawiedliwości oficjalnie przecięli wstęgę symbolizującą otwarcie nowego obiektu. Po części oficjalnej wszyscy zaproszeni goście mogli zwiedzić nowy budynek i zobaczyć na własne oczy nowe standardy.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ