Nagrodzili najlepszych absolwentów szkół średnich

W Starostwie

W numerze

Nagrodzili najlepszych absolwentów szkół średnich

W Starostwie

 

Szkoły ponadgimnazjalne ukończyli z wysokim średnimi. Egzaminy i maturę zdali zdobywając prawie maksimum punktów. Teraz swą wiedzę będą dalej rozwijać na wyższych uczelniach.

Podczas uroczystości, jaka odbyła się w Starostwie Powiatowym w poniedziałek, 11 września br., władze powiatu nagrodziły najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Najlepsza szóstka to Norbert Sikorski z I Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach, Aleksander Szczepański z II Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach, Antonina Jasztal z III Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach, Katarzyna Kozieł z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach, Adrian Grzelka z ZSZ nr 2 w Starachowicach i Patrycja Mazur z ZSZ nr 3 w Starachowicach.

Dyplomy i nagrody najlepszym absolwentom wręczyli: starosta starachowicki Danuta Krępa i wicestarosta Marek Pawłowski, gratulując uczniom osiągnięć, a rodzicom i wychowawcom dziękując za mądre prowadzenie dzieci i wychowanków.

- Kiedy wasi rówieśnicy wykorzystywali swój wolny czas na przyjemności, wy wykorzystywaliście go na naukę. Dziś wiecie, że było warto. Macie dobrą podstawę, aby sięgać po jeszcze większe sukcesy. Wasza wiedza oraz umiejętności, to są wartości ponadczasowe, które nie ulegają zniszczeniu, jak rzeczy materialne. Życzę wam, abyście dalej się rozwijali, realizowali swoje marzenia i osiągali sukcesy - mówiła starosta Danuta Krępa..

Nagrody w imieniu posła Krzysztofa Lipca wręczył natomiast wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Andrzejewski. Także przedstawiciele poszczególnych klubów działających w Radzie Powiatu nagrodzili absolwentów.

Listy gratulacyjne otrzymali również rodzice prymusów: Renata Staszałek-Sikorska i Piotr Sikorski, Beata i Tadeusz Szczepańscy, Iwona i Piotr Jasztalowie, Grażyna i Mirosław Koziełowie, Justyna i Andrzej Grzelkowie oraz Teresa i Zdzisław Mazurowie. Podziękowania skierowano również do nauczycieli będących wychowawcami szóstki uczniów: Przemysława Wolszczaka, Izabeli Gębarskiej, Małgorzaty Dębickiej, Renaty Rychlik, Teresy Sowy i Ewy Wojciechowskiej.

Teatralno - muzyczną niespodziankę przygotowali na zakończenie uroczystości podopieczni Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach.

Najlepsza szóstka uczniów w powiecie starachowickim

Norbert Sikorski jest absolwentem klasy matematyczno-fizycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach. Maturę zdał na poziomie 97,60 proc., osiągając średnią na koniec szkoły 5,76. Norbert przez lata nauki w liceum dał się poznać jako osoba o wysokiej kulturze osobistej, która wzorowo wypełnia obowiązki. Jego wiedza wykraczała poza program nauki. Uczeń reprezentował szkołę w wielu konkursach i olimpiadach, a także aktywnie uczestniczył w pracach na rzecz szkoły, klasy i miasta. Jest stypendystą Prezesa Rady Ministrów, laureatem VIII Olimpiady Tematycznej "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy" i finalistą XXVII Olimpiady Filozoficznej.

Aleksander Szczepański to absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach. Osiągnął najwyższy, wśród wszystkich absolwentów 2017 roku, wynik matury z przedmiotów obowiązkowych, tj. 94 proc., a jego średnia na koniec szkoły to 5,12. W roku szkolnym 2016/2017 uplasował się w ścisłej czołówce laureatów XXI Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajął 8. miejsce w kraju, zdobywając tym samym indeks na tę uczelnię. Aleksander w trakcie nauki zdobył dwa certyfikaty językowe: z angielskiego i niemieckiego. Zdobył również patent żeglarski. Uczeń osiągał liczne sukcesy sportowe. Czynnie trenuje tenis, narciarstwo, kolarstwo, żeglarstwo i turystykę górską. Lubi dobrą książkę. Swoją przyszłość wiąże z informatyką, a od października będzie studentem informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Antonina Jasztal jest najlepszą absolwentką III Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach. Uzyskała średnią ocen na koniec szkoły – 5,05, wzorowe zachowanie, a jej wynik z matury to 92 proc. Uczennica obdarzona jest niezwykłą wrażliwością. Chętnie uczestniczyła w konkursach plastycznych. Antoninę cechuje duże wyczucie słowa, umiejętność wnioskowania, argumentowania i formowania głębokich myśli. Odznacza się skromnością i pracowitością. Mimo trudności, potrafiła osiągnąć wytyczone cele. Do jej osobowości pasuje określenie: "Wielki talent idzie w parze z wielką siłą woli".

Katarzyna Kozieł jest absolwentką Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach, w zawodzie technik ekonomista z innowacją pedagogiczną "Celnik – agent celny". Kasia ukończyła szkołę ze średnią ocen - 5,0. Jej wynik maturalny to 76,60 proc. To uczestniczka Olimpiady Ekonomicznej, Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej i Ogólnopolskiego Konkursu Zarządzania Firmą JA TITAN. Katarzyna interesuje się militariami i sportem, lubi czytać książki. Od października rozpoczyna naukę na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Swoją zawodową przyszłość wiąże z pracą w policji.

Adrian Grzelka to absolwent Technikum nr 2 w Starachowicach, technik mechatronik. Ukończył szkołę ze średnią ocen ponad 4,8 w klasie czwartej oraz 4,5 w całym cyklu. Uzyskał bardzo dobre wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Łącznie w trzech kwalifikacjach zdobył 74 proc. z egzaminów teoretycznych i 96 proc. z egzaminów praktycznych. Maturę napisał na poziomie 91,40 proc. Adrian jest uczestnikiem konkursu "Kreatywna Szkoła" i Międzynarodowych Targów Innowacji i Nowych Technologii INNO – TECH EXPO 2016 w Kielcach. To stypendysta, a obecnie pracownik LSC Communications. Pasją Adriana jest programowanie, informatyka, automatyka i robotyka. Od października będzie studentem Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie.

Patrycja Mazur jest absolwentką Zespołu Szkół Zawodowych nr 3, w zawodzie kucharz. Szkołę średnią ukończyła ze średnią ocen 5,54. Na egzaminie kwalifikacji uzyskała 96 proc. z części praktycznej i 83 proc. z części teoretycznej. Była wielokrotnie nagradzana, m.in. w Ogólnopolskim Konkursie Sprawny w Zawodzie, Bezpieczny w Pracy czy w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej "Bliżej Europy". Patrycja jest trzykrotną laureatką organizowanego na szczeblu wojewódzkim konkursu Amatorskiej Twórczości Artystycznej. Zdobyła również I miejsce w Powiatowym Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej "Kocham Moją Ojczyznę". Udzielała się również w grupie artystycznej "Kameleon".

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ