Szukają wykonawcy

Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Starachowicach opublikował zapytanie ofertowe na realizacje zadania pn "Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i budowy wielofunkcyjnych stref aktywności sportowych – projekt" w ramach zadania inwestycyjnego pn:"Zaplecze sportowe przy boisku sportowym przy ulicy Szkolnej w Starachowicach".

Koncepcja zawierająca zagospodarowania terenu, rozwiązania architektoniczne i inwentaryzację obiektu istniejącego ma być wykonana do 15 grudnia br. i będzie poddana konsultacji społecznej.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ