Wielkie sprzątanie `2017

W numerze

Wielkie sprzątanie `2017

Tegoroczne "Sprzątanie Świata – Polska 2017" odbyło się w dniach 15-17 września i na pewno przyczyniło się do utrwalenia zachowań proekologicznych, które powinny być wpajane nawet dzieciakom w przedszkolach.

W rześki piątkowy (15 września) ranek ekipy przedszkolaków, szkół, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, OHP i członkowie Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Starachowicach, porządkowały sporo terenów w mieście. Akcję koordynował Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska UM, zabezpieczając też wolontariuszy w worki i rękawice.

Po raz pierwszy, pod sztandarami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, udział w akcji wzięli członkowie nowo powstałej Sekcji Edukacji Obywatelskiej, a koordynatorem akcji był Stanisław Szwugier. Na inauguracyjne spotkanie SEO przybyło kilkanaście osób: Jerzy Krawczyk, Anna Tokarska, Joanna Murawska, Zofia Zuba, Urszula Fijałek, Zofia Wiśniewska, Anna Kot, Anna Majer i Krystyna Aksan. Określili kierunki działań, jakimi mają zamiar się zajmować: ekologia (m.in. techniki takie jak: spacery badawcze, mapowanie terenu, warsztaty międzypokoleniowe), prawo (jak egzekwować należne przywileje, jak redagować pisma procesowe, urzędowe,

zgodnie z założeniami ogólnopolskiego programu „Mam prawo wiedzieć i działać”) i wreszcie zdrowie, które chcemy zachować w zadowalającym stanie, często nie wiedząc co nam pomaga, a co szkodzi. W ramach programu „Zdrowy senior” odbywać się będą zajęcia edukacyjne dla członków UTW – „Lecz się ziołami nie antybiotykami”. Przewodniczącym Sekcji został Jerzy Krawczyk, a zastępcą Anna Tokarska. Wskazano na potrzebę nawiązania stałej współpracy z UM, Starostwem Powiatowym, Nadleśnictwem Starachowice oraz instytucjami działającymi na rzecz zrównoważonego rozwoju i promocji zdrowia.

Marek Oziomek

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ