78. rocznica obrony Starachowic

6 września uczciliśmy obrońców miasta we wrześniu 1939 r. W kościele pw. Świętego Judy Tadeusza modlono się za dusze ofiar walk na Wanacji.

Przypomnijmy, że 78 lat temu żołnierze fabrycznego plutonu przeciwlotniczego z Wanacji podjęli walkę w obronie miasta z niemieckim oddziałem rozpoznawczym, który nadjechał od strony Michałowa. W wyniku walki zarówno obrońcy jak i napastnicy wycofali się. Na placu boju pozostało zaś kilkanaście spalonych domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych oraz ponad dwudziestu zabitych, przede wszystkim spośród mieszkańców Wanacji i Michałowa.

Uroczystą Mszę Świętą w intencji poległych i obrońców Starachowic odprawił i homilię wygłosił ksiądz kanonik Henryk Wólczyński, proboszcz parafii. Oprawę liturgiczną zapewnili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 imienia Obrońców Westerplatte. Oprawę muzyczną przygotował pan Krzysztof Zajchowski. W mszy uczestniczyło blisko 200 osób: mieszkańcy osiedla "Trzech Krzyży", władze miasta i powiatu, przedstawiciele instytucji miejskich i powiatowych, kombatanci, dzieci i młodzież szkolna, asysta honorowa ze Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz 18 pocztów sztandarowych:

- Miasta Starachowice,

- Komendy Powiatowej Policji,

- Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych,

- Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich,

- Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju,

- Delegatury NSZZ "Solidarność",

- Zespołu Szkół Zawodowych nr 1,

- Technikum nr 2 Zespołu Szkół Zawodowych nr 2,

- Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego,

- Gimnazjum nr 1 im. gen. Antoniego Hedy "Szarego",

- Gimnazjum nr 2 im. Stefana Żeromskiego,

- Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza,

- Gimnazjum nr 4 im. Polskich Noblistów,

- Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II,

- Szkoły Podstawowej nr 6 im. Obrońców Westerplatte,

- Szkoły Podstawowej nr 9 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej,

- Szkoły Podstawowej nr 10 im. Szarych Szeregów,

- Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego.

Dowódcą pocztów sztandarowych był major rezerwy Zygmunt Andrejas.

Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, organizatorzy musieli skrócić program obchodów. Tuż po mszy, w kościele, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6 zaprezentowały program artystyczny. Głos zabrał wiceprezydent Jerzy Miśkiewicz, który przypomniał, że spotykamy się w tym dniu, by przypomnieć tragiczne wydarzenie z historii miasta jako przestrogę dla następnych pokoleń. Następnie delegacje udały się pod pomnik "Obrońcom Starachowic", gdzie po odśpiewaniu hymnu państwowego, złożyły wiązanki. Głos zabrał również poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec. Posterunek honorowy przy pomniku wystawiły harcerki z 40. drużyny starszoharcerskiej, działającej przy Gimnazjum nr 2.

Organizatorem obchodów była Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta oraz Szkoła Podstawowa nr 6 im. Obrońców Westerplatte.

Adam Brzeziński

Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ