Prace na drogach trwają

W Osinach

Mirzec

Prace na drogach trwają

W Osinach

 

Na drodze powiatowej z Mokrej Niwy do szkoły w Osinach oraz na gminnym trakcie między szkołą a kościołem trwają intensywne prace.

Przebudowę drogi w Osinach Mokrej Niwie gmina Mirzec prowadzi we współpracy z Powiatem Starachowickim i jest ona kontynuacją inwestycji rozpoczętej w 2016 roku (Trębowiec-Krupów-Osiny Mokra Niwa). W tym roku, na odcinku 1685 m kładzione są nowe warstwy konstrukcyjne, poszerza się jezdnię do szerokości 6 m, buduje chodnik ze zjazdami, umacnia pobocza i rowy. Rozbudowane będą też dwa skrzyżowania z drogami gminnymi, zrobione będą też nowe oznakowania. Wartość całego zadania to 2 102 560,00 zł. 50% tej kwoty pokrywa budżet państwa, w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", 26 proc. gmina Mirzec, a 24% Starostwo Powiatowe w Starachowicach. Wykonawcą zadania jest firma "Budromost Starachowice", która ma zakończyć zadanie do końca września br.

Zaawansowane prace trwają również na drodze gminnej w Osinach, od kościoła do skrzyżowania z drogą powiatową. Wykonawcą tego odcinka drogi jest firma "Drogmas"ze Skarżyska - Kamiennej. Gmina pozyskała na projekt "Przebudowa drogi gminnej w Osinach- Etap II" dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wartość całego zadania wynosi 1 791 123,12 zł (budżet państwa 803 529,00 zł, gmina Mirzec - 987 794,12 zł).

- Zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 998 mb drogi o szerokości 5,5 mb, po północnej stronie drogi na całej długości powstanie chodnik o szerokości 2 mb z przystankiem autobusowym oraz rowem drogowym. Po południowej stronie zaprojektowano pobocze o szerokości 0,75 m (nawierzchnia z materiału kamiennego) oraz peron autobusowy. Planowane jest utworzenie przejścia dla pieszych przy kościele. Powstanie system odwodnienia w postaci rowu krytego z systemem studni zbierających wody opadowe z rowów. Woda opadowa będzie odprowadzona do rowów drogowych. Istniejący rów za chodnikiem po południowej stronie będzie umocniony. Zostaną przebudowane wszystkie istniejące zjazdy z drogi gminnej do posesji, będą one z kostki betonowej - cytujemy za Katarzyną Kąpałą (www. mirzec.pl).

Prace mają się zakończyć się 30 września br.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ