Rozwój oświaty, więcej przedszkoli

Brody - Nasza Mała Ojczyzna

Brody

Rozwój oświaty, więcej przedszkoli

Brody - Nasza Mała Ojczyzna

 

Na uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego oficjalnie zainaugurowano działalność nowych jednostek oświatowych. W Krynkach i w Rudzie powołano do istnienia zespoły szkolno – przedszkolne. Było to konieczne ze względu na reformę edukacji oraz powstanie przedszkoli w tych placówkach. W wakacje trwały remonty polegające m.in. na przygotowaniu szkół do przyjęcia przedszkolaków. 

W czasie wakacji gmina poniosła wiele wydatków związanych z adaptacją pomieszczeń szkolnych na przedszkola. W Krynkach przebudowano pomieszczenia i dostosowano łazienki do potrzeb małych dzieci. W budynku szkolnym w Brodach wydzielono przestrzeń dla przedszkolaków, wykonano osobne wejście wraz ze schodami i podjazdem dla niepełnosprawnych. Ponadto, wymieniono instalację elektryczną, pomalowano ściany i sufity. Obecnie w gminie Brody funkcjonuje pięć przedszkoli. Cztery z nich prowadzone są przez gminę.

W Krynkach, w trakcie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, Marzena Bernat – wójt gminy Brody pogratulowała Grzegorzowi Księżakowi objęcia stanowiska dyrektora zespołu szkolno – przedszkolnego oraz dziękowała dotychczasowemu dyrektorowi - Robertowi Romańskiemu za wieloletnią pracę i zarządzanie placówką. Uczniowie i nauczyciele także pożegnali pana Romańskiego, który zakończył pracę zawodową i wybiera się na świadczenie kompensacyjne.

W Rudzie, pani wójt gratulowała Ewie Stawiarskiej objęcia stanowiska dyrektora zespołu szkolno – przedszkolnego. Na rozpoczęciu roku szkolnego serdecznie dziękowano też Barbarze Pikus, która w ramach działalności gospodarczej prowadziła szkołę z oddziałami I – III oraz niepubliczny punkt przedszkolny. Firma zakończyła działalność, dlatego gmina przejęła placówkę. Teraz, Barbara Pikus pracuje w Rudzie jako nauczyciel.

- Zupełnie nie braliśmy pod uwagę likwidacji którejkolwiek szkoły czy przedszkola. Po to dokładamy pieniądze z budżetu, zdobywamy je z zewnątrz, żeby rozwijać oświatę w gminie. Doprowadziliśmy do tego, że żaden nauczyciel czy osoba na stanowisku pomocniczym nie straciła pracy w związku z reformą – powiedziała wójt Marzena Bernat.

W uroczystości wzięła udział także Dorota Grudnicka-Glina, dyrektor Centrum Usług Wspólnych, Michał Gutowski - zastępca wójta, radni oraz społeczność szkoły.

Przedstawiciele władz byli także na rozpoczęciu roku szkolnego w Dziurowie. Pani wójt gratulowała Halinie Turek objęcia na kolejną kadencję stanowiska dyrektora szkoły. Szefowa placówki powiedziała, że w szkole przybyło uczniów – również z Michałowa. Liczba dzieci wzrosła z 85 do 101. Dyrektorka mówiła o planach na przyszłość i o osiągnięciach – między innymi o planowanym zakupie tablicy multimedialnej i ekranu dotykowego, który jest nowością używaną jeszcze w niewielu szkołach. W spotkaniu uczestniczyło wielu rodziców z Dziurowa i okolic.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ