Na skróty w przyszłym roku

W budżecie zmiany

Na skróty w przyszłym roku

W tegorocznym budżecie miasta były pieniądze na "Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo na terenie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice". Zarezerwowano na ten cel 74.400 zł, część terenów, na których będzie realizowana inwestycja, jest własnością Gminy Wąchock i uregulowanie spraw własnościowych wciąż trwa. Z konieczności więc przeniesiono planowaną kwotę wydatków na 2018 rok. Po uregulowaniu spraw własnościowych, Gmina będzie mogła zlecić opracowanie projektu i uzyskać pozwolenia na realizację robót.

Miało być rondo na Jeleniej

Gmina Starachowice przeprowadziła dwa postępowania na "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy skrzyżowania ulic: Pastwiska, Jeleniej i H. Pustowójtówny w Starachowicach". Planowano wykonanie w tym miejscu mini lub małego ronda, ale ceny ofertowe przewyższały środki, jakie zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W porozumieniu z wnioskodawcą (projekt BO) zaproponowano wykonanie przebudowy ulicy Jeleniej – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę odcinka drogi ok. 50 mb z przebudową istniejącego słupa energetycznego. Niezbędna była jednak zmiana nazwy zadania na "Przebudowę ul. Jeleniej na odcinku od ul. Pastwiska o długości ok. 50 m", na co wydatkowane będzie zaplanowane 50.000 zł.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ