Modernizacja targowicy w planie

W numerze

Modernizacja targowicy w planie

Już ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy remontu placu Targowiska Miejskiego.

Prace mają potrwać rok. Jest bowiem sporo roboty, bo najpierw trzeba wszystko rozebrać, wybudować nową kanalizację deszczową, utwardzić teren placu, wybudować dwa zjazdy, stanowiska handlowe i postojowe, postawić nowe ogrodzenia terenu, wyremontować mur oporowy, pochylnię dla osób niepełnosprawnych oraz istniejące schody terenowe.

Targowica wyposażona będzie w stoły handlowe, ławki i kosze na śmieci, nasadzone zostaną krzewy ozdobne. Będzie też zainstalowany monitoring wizyjny, teren będzie mieć nagłośnienie, działać ma radiowęzeł. Oczywiście plac będzie oświetlony, wyposażony również w wiatę śmietnikową i kontenery na odpady.

Po tak gruntownym remoncie Targowisko Miejskie w Starachowicach zyska całkiem nowe oblicze. Ale efekty zobaczymy dopiero po 30 sierpnia 2018 roku.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ