Powstanie spółdzielnia socjalna

W Mircu

 

Radni Rady Gminy w Mircu wyrazili wolę powołania spółdzielni socjalnej. Miałaby sprawować funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne nad dziećmi i młodzieżą.

Radni z Mirca pozytywnie opowiedzieli się za powołaniem w ich miejscowości spółdzielni socjalnej "Promyk", której głównymi zadaniami będzie zapewnienie aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu, ale także aktywizacja osób bezrobotnych. Założycielami spółdzielni ma być Gmina Mirzec ze Stowarzyszeniem "Twoja Szansa" (w organizacji).

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ