Sprawę śmierci pacjentki bada prokuratura

W powiatowej lecznicy

 

Wracamy do sprawy prawdopodobnych zaniedbań leczenia pacjentki starachowickiego szpitala. Sprawą zajęli się śledczy. 

Kilka tygodni temu informowaliśmy na łamach GAZETY o opinii Rzecznika Praw Pacjenta i reakcji Departamentu Nadzoru Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia, w sprawie zaniedbań w starachowickim szpitalu podczas leczenia pani Eulalii, co mogło się przyczynić do śmierci kobiety. O wydarzeniu poinformowała nas córka pacjentki, pani Iza.

Pismo Rzecznika Praw Pacjenta trafiło do Starostwa Powiatowego w Starachowicach, także do szpitala, a Ministerstwo Zdrowia sprawę skierowało nie tylko do organów prowadzących starachowicką lecznicę, ale również do Prokuratury Rejonowej w naszym mieście.

- Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Rejonową zostało wszczęte 10 sierpnia br. - powiedział GAZECIE Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach. - Prowadzone jest w sprawie narażenia pacjentki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osoby, na których ciążył obowiązek opieki. Pierwsze czynności procesowe w tej sprawie zostały już wykonane.

Prokuratura zabezpieczyła dokumentacje medyczną, świadkowie są przesłuchiwani. Część z nich musi być zwolniona z tajemnicy lekarskiej. Również Starostwo Powiatowe zareagowało na skargę pani Izabeli.

- Dostałam wiadomość ze Starostwa, że zwrócono się z pismem do wojewody świętokrzyskiego o przeprowadzenie w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach kontroli w zakresie jakości i staranności udzielanych świadczeń medycznych w - powiedziała GAZECIE pani Iza. - Działania te mają ustalić, czy zostały popełnione zaniedbania przez lekarzy PZOZ.

Zespół ds. Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego skierował również zapytanie do dyrektora szpitala z poleceniem ustosunkowania się do sprawy. Grzegorz Fitas poinformował natomiast, że "powołał zespół ds. dokonania oceny postawy lekarzy realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w PZOZ oraz kontroli działalności w zakresie jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zespół został zobowiązany przedłożyć dyrektorowi naczelnemu protokół z przeprowadzonych czynności kontrolnych do 30 września 2017 roku".

Będziemy nadal przyglądać się sprawie i informować o ustaleniach prokuratury oraz postępowaniach kontrolnych.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ