Nominacje nauczycielskie

W Starostwie

W numerze

Nominacje nauczycielskie

W Starostwie

 

Czworo nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Powiat, awansowało na stopień nauczyciela mianowanego. Akty mianowania wręczyła im podczas posiedzenia Zarządu Powiatu starosta Danuta Krępa

O awans na stopień nauczyciela mianowanego ubiegali się nauczyciele: Anna Góra ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach, Marcin Bondarowicz z Państwowego Ogniska Plastycznego, Dariusz Majewski z Centrum Kształcenia Praktycznego oraz ksiądz Łukasz Siek z I Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach.

Nauczyciel mianowany to trzeci stopień na ścieżce rozwoju zawodowego nauczyciela. Postępowanie egzaminacyjne przeprowadza się na podstawie podjętej uchwały Zarządu Powiatu, w której powołuje się komisję egzaminacyjną z udziałem przedstawiciela organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora szkoły i dwóch ekspertów z listy MEN.

Takie uchwały zostały podjęte w lipcu br. przez Zarząd Powiatu. Przewodniczącym, a zarazem przedstawicielem organu prowadzącego komisji egzaminacyjnej dla wszystkich nauczycieli, był Dariusz Seweryn, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Powiatowego w Starachowicach. Również w lipcu ubiegający się o awanse prezentowali komisji swój cały dorobek.

Dla wszystkich nauczycieli postępowanie zakończyło się pomyślnie. Na tej podstawie wydane zostały im akty mianowania, które we wtorek, 29 sierpnia br., podczas posiedzenia Zarządu Powiatu zostały wręczone przez starostę Danutę Krępę.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ