Niepełnosprawni zwycięzcy

Wystawa "Pragnę zwyciężać"

W numerze

Niepełnosprawni zwycięzcy

Wystawa "Pragnę zwyciężać"

Wystawę fotografii przedstawiających niepełnosprawnych olimpijczyków otwarto w Starostwie Powiatowym. Dokumentuje zmagania polskich sportowców podczas Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych Austria `2017.

 

Polscy niepełnosprawni olimpijczycy startowali w wielu kategoriach sportowych. Z Austrii przywieźli 10 złotych medali, 15 srebrnych i 14 brązowych. Prace Adama Nurkiewicza z tego wydarzenia, fotografa i fotoreportera sportowego zaprezentowano na wystawie w Starostwie Powiatowym. Szczególnymi gośćmi byli podopieczni instytucji, które pomagają osobom niepełnosprawnym w naszym powiecie.

- Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2017 to było wielkie wydarzenie sportowe, a także wydarzenie społeczne. Uczestniczyło w nich 2700 osób, reprezentanci ze 106 krajów. Nasz kraj reprezentowało 46 zawodników. Przywieźli medale, pokonali własne słabości. W przypadku osób niepełnosprawnych walka o duży wynik to jest ogromny wysiłek pokonania barier, których nie muszą pokonywać osoby sprawne - mówiła na wernisażu Danuta Krępa, starosta starachowicki.

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, główny organizator wystawy, od dawna wspiera sport osób niepełnosprawnych. Dzięki środkom ministerialnym organizuje obozy sportowe, działanie sekcji sportowych, a także Mistrzostwa Polski, kształtując przez to pozytywne postawy wobec niepełnosprawnych - mówił dyrektor świętokrzyskiego oddziału PFRON, Andrzej Michalski i podziękował Danucie Krępie za to, że Starostwo swoimi działaniami wspiera osoby niepełnosprawne i inicjatywy PFRON.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonał poseł Krzysztof Lipiec.

- Bardzo się cieszę, że mogę być dziś tutaj z wami (...). Zawsze było tak, że stanowiliście dla mnie wzór do naśladowania. Zawsze, gdy było mi źle myślałem o was i od razu było mi lepiej, bo widziałem jak wy umiecie sobie w życiu świetnie radzić. Umiecie pokonywać wszelkiego rodzaju bariery. A to, że spotykamy się na wystawie, która prezentuje dorobek olimpijczyków, osób niepełnosprawnych, to jest szczyt wszelkiego dobra jakie może być - powiedział do obecnych na sali osób niepełnosprawnych poseł Krzysztof Lipiec.

Podkreślił też, że województwo świętokrzyskie dba o osoby niepełnosprawne, a Powiat Starachowicki jest wyjątkowym miejscem, gdzie od początku tworzono wiele przyczółków, by te osoby mogły się spotykać, doskonalić, ale też dawać wzór do naśladowania dla tych, którzy są pełnosprawni, a nie zawsze potrafią sobie w życiu poradzić.

- Chciałem się wam dzisiaj głęboko pokłonić i podziękować za to piękne świadectwo, które dajecie w życiu. Ale chciałem również podziękować tym, którzy się wami opiekują, bo oni też są bohaterami wielu sukcesów i ważnych przedsięwzięć - mówił poseł Lipiec.

- Olimpiady specjalne w tym roku zawitały na ziemię starachowicką. Powstał pierwszy Klub Olimpiad Specjalnych. Podopieczni warsztatów terapii zajęciowej, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego i Środowiskowego Domu Samopomocy są w tym klubie, to są pierwsi zawodnicy. Klub działający na terenie naszego miasta, liczy 70 zawodników i jest jednym z największych w województwie - poinformował Grzegorz Małkus, prezes świętokrzyskich Olimpiad Specjalnych, będący jednocześnie kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach. Wyraził też nadzieję, że z biegiem lat starachowiczanie będą reprezentować miasto na zawodach Olimpiad Specjalnych.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ