Odnowią kolejne miejsce pamięci

W numerze

Odnowią kolejne miejsce pamięci

Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego umożliwi Towarzystwu Przyjaciół Starachowic renowację nagrobka peowiaka Eugeniusza Wydrzyckiego. Przedsięwzięcie wpisuje się w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Mogiła Eugeniusza Wydrzyckiego znajduje się na cmentarzu przy ul. Zgodnej. Był jednym z dowódców Polskiej Organizacji Wojskowej, działającej w konspiracji w latach I wojny światowej na ziemiach polskich pod zaborami. Także zastępcą peowiaków starachowickich, którzy wraz z kolegami z Wierzbnika, Wanacji i Michałowa w nocy z 31 października na 1 listopada 1918 r. wyzwolili nasze miasto. Po odrodzeniu się państwa, wraz ze swoimi kolegami wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego uczestnicząc przez kilka lat w walkach na froncie wschodnim. W roku 1925, na skutek trudów wojennych, zmarł w Starachowicach w wieku 25 lat. Na odnowę jego grobu TPS otrzymało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 12 tysięcy złotych.

- Jest to dla nas znaczna pomoc. Odnowienie nagrobka Eugeniusza Wydrzyckiego jest konieczne, ponieważ zmarł bezdzietnie i gdy zabrakło jego bliskich, nie ma kto zająć się jego grobem przy głównej alejce nekropolii an ul. Zgodnej. Każdy kto odwiedza bliskich na tym cmentarzu na pewno ten pomnik zna - powiedział prezes TPS Adam Brzeziński.

Wniosek o dofinansowanie poparła wojewoda Agata Wojtyszek. Na zwołanej konferencji podkreśliła, jak ważna jest pamięć o osobach, które walczyły o niepodległość i zaapelowała o pamięć i wspieranie takich inicjatyw.

- Za rok obchodzić będziemy 100. rocznicę odzyskania niepodległości. To doskonały moment, aby takie zadania realizować. Nie miałam żadnych wątpliwości, że ten projekt należy wesprzeć i zrobić wszystko, aby mógł być realizowany na terenie naszego miasta. Cieszę się, że dziś możemy powiedzieć, że stało się to faktem. Dzięki takim działaniom do mieszkańców naszego miasta dotrą informacje o bohaterach, którzy tu walczyli o wolną i niepodległą Polskę. To jest odpowiedni czas, żeby o tych bohaterach mówić, bo często o nich zapominamy - mówiła na spotkaniu wojewoda Agata Wojtyszek.

- Bardzo dziękuję za zbiórki, jakie od kilku lat Towarzystwo Przyjaciół Starachowic organizuje w naszym mieście. Również za to, że angażujecie państwo swój wolny czas po to, aby nasze miasto było piękniejsze i aby pamięć o tych, którzy odeszli była zachowana wśród żyjących - powiedział do członków TPS prezydent Marek Materek.

Projekt TPS realizowany jest przy współudziale licznych partnerów, m.in. starachowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, parafii Świętej Trójcy, Gimnazjum nr 2, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Spółdzielczego Domu Kultury, Galerii Kamienna i 40. Drużyny Starszoharcerskiej ZHP.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ