reklama

Nową drogą pojedziemy przed zimą

Sposób na "korki" na Radomskiej

W numerze

Nową drogą pojedziemy przed zimą

Sposób na "korki" na Radomskiej

Łącznik ulic Batalionów Chłopskich z Iglastą ma znacząco rozładować korki na ul. Radomskiej i ułatwić dojazd do szpitala.

 

To jedna z ważniejszych inwestycji drogowych w Starachowicach w ostatnich latach. Budowa trwa, a w minionym tygodniu teren prac wizytował prezydent Starachowic, Marek Materek.

- Droga będzie mieć długość około kilometra. Kolejny etap to wykonanie odwodnienia, budowa nawierzchni, chodnika i ścieżki rowerowej oraz oświetlenia - informuje prezydent.

- Harmonogram prac zakłada w pierwszej kolejności przebudowę kabla średniego napięcia, który koliduje z przebudową drogi. Zaczniemy przebudowę całego odcinka od środka w dwie strony. Nasze siły są zaangażowane na tej inwestycji, abyśmy w terminie zakończyli ten odcinek i przystąpili do budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Iglastej ze Szkolną. Musimy to dopiąć w jednym czasie - powiedział Damian Górski z Budromostu Starachowice. Prace mają zakończyć się do 15 listopada.

Z drugiej strony ulicy Batalionów Chłopskich (na skrzyżowaniu z ul. Radomską) również ma powstać rondo. To już wspólna inwestycja powiatu, miasta i województwa.

- Na ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęliśmy uchwałę, aby zabezpieczyć dodatkowe 216 000 zł na ten cel, czyli łączny wkład gminy w to przedsięwzięcie wyniesie 616 000 zł. Rondo znajdować się będzie w pasie drogi, którym administruje Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, jednak powiat i gmina, którym zależy na tym, aby inwestycja została realizowana, współfinansują to przedsięwzięcie. Inwestycja będzie się komponowała w jedną całość i powinna poprawić i usprawnić ruch w tej części miasta. Obecnie problem jest ogromny - dodaje prezydent.

Według badań wykonanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, średni dobowy ruch w punkcie pomiarowym na ul. Radomskiej (przejście dla pieszych przy cmentarzu) w 2010 roku wynosił 4 644 pojazdów na dobę, w 2015 r. zwiększył się do 5 744 pojazdów na dobę, a w kwietniu 2016 r. pomiar wykazał, że ilość pojazdów wynosi aż 15 327 na dobę. Według danych otrzymanych od Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej ilość pojazdów z dostawami szacowana była w 2016 r. na ok. 1400 dziennie. Zwiększenie dostaw w 2017 r. wyniesie około 30 proc, co wprowadzi dodatkowe utrudnienia komunikacyjne. Dlatego budowa nowej drogi jest niezwykle istotna z komunikacyjnego punktu widzenia.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ