Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza

Będzie w Starachowicach

W numerze

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza

Będzie w Starachowicach

 

Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych "Nasze Miasto" nadal zabiega o wprowadzenie do Statutu Miasta tzw. "inicjatywy uchwałodawczej".

Zapis pozwalałby mieszkańcom na składanie na posiedzeniach Rady Miejskiej projektów uchwał.

- Inicjatywa Uchwałodawcza, to mechanizm umożliwiający grupom mieszkańców /grupom zawodowym, biznesowym/ przygotowanie projektu uchwały i przedłożenie jej Radzie Miejskiej celem jej uchwalenia. Propozycje mogą dot. dowolnej sprawy poza inwestycyjnymi, np. w zakresie edukacji, bezpieczeństwa, kultury, organizacji czasu wolnego, imprez, ekologii, spraw gospodarczych, stawek opłat np. za parkowania, spółek gminnych, nazw ulic, itp. Dlaczego wracamy do tematu i apelujemy do radnych, aby została ona wprowadzona. Rada Miejska już zrobiła w tym kierunku pierwszy krok, dając nam zielone światło do działania i zmieniając nazwę ulicy 9 Maja na 8 Maja, o co wnioskowało ok. 400 mieszkańców. Opracowano więc uchwałę, którą radni przyjęli. Idea "tego głosowania" w niczym nie odbiegała od idei Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej, która "działa" od wielu lat w dziesiątkach miast. Przykładem może być w Toruń, gdzie wystarczy 50 podpisów mieszkańców, aby złożyć taką inicjatywę. Zarząd Starachowickiego Stowarzyszenia Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych "Nasze Miasto", zwrócił się do prezydenta Marka Materka, który jest otwarty na inicjatywy społeczne, i do Rady Miejskiej, aby wrócili do naszego ubiegłorocznego wniosku celem podjęcia prac nad tą ideą. Pozwólmy minimum 60 mieszkańcom Starachowic składać projekty w ważnych dla nich i dla miasta sprawach. Jeżeli radni nie będą zgodni co do wprowadzenia inicjatywy uchwałodawczej, to może drogą do jej wprowadzenia będą podjęte społeczne działania, tak jak przy wprowadzeniu Budżetu Obywatelskiego. Powstał wówczas społeczny ruch, który przygotował odpowiednie dokumenty z poparciem mieszkańców i przedłożył je prezydentowi oraz przewodniczącemu Rady Miejskiej. Warto nad tym dyskutować. Kolejny raz apelujemy do radnych, aby pozwoli starachowiczanom być jeszcze bardziej aktywnymi. Przecież realizacja Budżetu Obywatelskiego, Zielonych Podwórek, czy Programu Inicjatyw Lokalnych udowodniła, że warto pozwalać mieszkańcom na działanie. Osoby zainteresowane pracami na rzecz Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej zapraszamy do Stowarzyszenia w każdy czwartek godz. 15.00- 17.00, Galeria Skałka, I piętro - czytamy w korespondencji Zarządu Starachowickiego Stowarzyszenia, przesłanej do GAZETY.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ