Witryna

Krainy marzeń szukam

Utajonej krainy marzeń

szukam,

Gdyż źle znoszę

zbrodnię

I o nich ludzkie swary...

(spory)

Jak zżyć się

z łaską bożą;

Aby pojąć tajemnicę

wiary.

Wciąż przemierzam

luki chmurne,

Tam ściska mi duszę

milczenie,

Nadzieja też staje się

wątła;

Otóż błądzę w bezmiarach

- Panie!

"Apel krzyku"!

Niechaj powstaną:

Polegli liczni bohaterzy,

męczennicy,

Którzy na wojnach

przelali krew!

A na zapiecku żyją

prowodyrzy...

Czy oprawcy

wyznają grzechy?

Otwórz im ślepawe oczy

- Panie!

Czy takie było powołanie,

Do życia na Ziemi?

Naszej krainie

Żmijan

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ