reklama

Pieniądze na remonty dróg

Brody

Pieniądze na remonty dróg

Gmina Brody uzyskała dofinansowanie na kolejne inwestycje drogowe. Dzięki temu, w bieżącym roku wykonany zostanie remont ul. Tatrzańskiej w Brodach i przebudowa drogi dojazdowej do pól w Lipiu.

W Brodach zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa o długości 119 mb oraz pobocze drogi z tłucznia kamiennego przykryte destruktem asfaltowym. Ponadto, usprawnione zostanie odwodnienie drogi. Na początku sierpnia br., Marzena Bernat – wójt gminy Brody, otrzymała na to zadanie oficjalne zapewnienie o przyznaniu 406 tys. zł dotacji z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Pozostałe koszty (o szacunkowej wartości 104 tys. zł) pochodzić będą z budżetu gminy.

Na inwestycję w Lipiu podpisana została umowa o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, która opiewa na kwotę 37,5 tys. zł. Chodzi o drogę dojazdową do pól, łączącą się z ul. Starachowicką w okolicach skrzyżowania i przystanku autobusowego. Przebudowana zostanie droga o długości 336 mb i szerokości jezdni 4 m. Rozpoczęły się procedury wyboru wykonawcy robót.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ